Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wstrzymaj/wznów uwierzytelnianie FDE za pomocą wiersza poleceń

Ekran uwierzytelniania przed rozruchem pojawia się za każdym razem, gdy użytkownik próbuje uruchomić urządzenie z pełnym szyfrowaniem dysku. Użytkownicy mogą wstrzymać ekran uwierzytelniania przed rozruchem, zwykle gdy aktualizacje systemu Windows wymagają ponownego uruchomienia.


important

Wymagania wstępne:

ESET Full Disk Encryption wersja 1.3.0.x

Należy aktywować instalację ESET Full Disk Encryption

System musi być podłączony do konsoli ESET PROTECT za pośrednictwem agenta ESET Management Agent

System musi być zaszyfrowany lub w trakcie szyfrowania

1.Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień.

2.Przejdź do opcji C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption, a następnie uruchom polecenie efdeais / command= za pomocą jednego z poleceń — pause_authentication lub resume_authentication. Alternatywnie można użyć jednego polecenia zarówno dla lokalizacji, jak i polecenia: C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption efdeais / command=pause_authentication.

Korzystając z polecenia pause_authentication, należy określić warunek wstrzymania uwierzytelniania FDE za pomocą liczby ponownych uruchomień, sekund, minut, godzin lub określonego czasu. Przykłady:

efdeais /command=pause_authentication.boots.2

efdeais /command=pause_authentication.seconds.30

efdeais /command=pause_authentication.minutes.10

efdeais /command=pause_authentication.hours.1

efdeais /command=pause_authentication.time.1617147114

Użyj znacznika czasu unix, aby określić tryb czasu.

Korzystając z polecenia resume_authentication, nie trzeba określać żadnych dodatkowych parametrów. Wznowienie uwierzytelniania spowoduje wyświetlenie ekranu uwierzytelniania FDE przy następnym rozruchu.

3.Jeśli polecenie zakończy się pomyślnym działaniem, w wierszu polecenia pojawi się komunikat Polecenie zakończone sukcesem i ESET Full Disk Encryption poinformuje, że uwierzytelnianie FDE jest wyłączone.