Unieważnij hasło za pomocą wiersza poleceń

Możesz włączyć opcję Unieważnij hasło logowania FDE za pomocą wiersza poleceń na urządzeniu klienckim.


important

Wymagania wstępne:

ESET Full Disk Encryption wersja 1.3.0.x

Należy aktywować instalację ESET Full Disk Encryption

System musi być podłączony do konsoli ESET PROTECT za pośrednictwem agenta ESET Management Agent

System musi być zaszyfrowany lub w trakcie szyfrowania

1.Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień.

2.Przejdź do pola C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption i uruchom polecenie efdeais / command=invalidate password. Alternatywnie można użyć jednego polecenia zarówno dla lokalizacji, jak i polecenia: C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption efdeais / command=invalidate password.

3.Jeśli polecenie zakończy się pomyślnym działaniem, w wierszu polecenia pojawi się komunikat Polecenie zakończone sukcesem.

Interfejs użytkownika ESET Full Disk Encryption poinformuje Cię, że hasło wygasło i poprosi użytkowników o zmianę hasła.