Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Unieważnij hasło za pomocą wiersza poleceń

Możesz włączyć opcję Unieważnij hasło logowania FDE za pomocą wiersza poleceń na urządzeniu klienckim.


important

Wymagania wstępne:

ESET Full Disk Encryption wersja 1.3.0.x

Należy aktywować instalację ESET Full Disk Encryption

System musi być podłączony do konsoli ESET PROTECT On-Prem za pośrednictwem agenta ESET Management Agent

System musi być zaszyfrowany lub w trakcie szyfrowania

1.Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień.

2.Przejdź do pola C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption i uruchom polecenie efdeais / command=invalidate password. Alternatywnie można użyć jednego polecenia zarówno dla lokalizacji, jak i polecenia: C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption efdeais / command=invalidate password.

3.Jeśli polecenie zakończy się pomyślnym działaniem, w wierszu polecenia pojawi się komunikat Polecenie zakończone sukcesem.

Interfejs użytkownika ESET Full Disk Encryption poinformuje Cię, że hasło wygasło i poprosi użytkowników o zmianę hasła.