Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wdrażanie instalatora ze wstępnie zdefiniowanym hasłem

Podczas wdrażania ESET Full Disk Encryption można ustawić parametry instalacji tak, aby obejmowały hasło do rozpoczęcia szyfrowania i mapę klawiatury. Parametrów instalacji można użyć do wdrożenia systemu ze wstępnie zdefiniowanym hasłem, aby dostawca usług zarządzanych lub administrator mógł skonfigurować nowy komputer, wdrożyć ESET Full Disk Encryption i automatycznie zaszyfrować system po ustawieniu profilu szyfrowania.


important

Wymagania wstępne:

Parametry STARTUPPASSWORD i STARTUPPASSWORDKLID muszą być zawarte w instalacji ESET Full Disk Encryption

ESET Full Disk Encryption wersja 1.3.0.x

Należy aktywować instalację ESET Full Disk Encryption

System musi być podłączony do konsoli ESET PROTECT za pośrednictwem agenta ESET Management Agent

1.W konsoli ESET PROTECT kliknij pozycję Komputery.

2.Kliknij komputer, a następnie pozycję Zadania > Nowe zadanie.

3.Wpisz nazwę zadania (na przykład instalacja automatycznego szyfrowania EFDE) i wybierz opcję Instalacja oprogramowania z menu rozwijanego Zadanie.

4.Kliknij przycisk Kontynuuj.

5.Kliknij <Choose package> i wybierz pakiet instalacyjny z repozytorium.

6.W polu Parametry instalacji wpisz polecenia STARTUPPASSWORD i STARTUPPASSWORDKLID.


example

Polecenie STARTUPPASSWORD ustawia początkowe hasło FDE. Na przykład: parametr STARTUPPASSWORD=12345 oznacza, że hasłem do szyfrowania będzie 12345.

Polecenie STARTUPPASSWORDKLID ustawia układ klawiatury. Na przykład: parametr STARTUPPASSWORDKLID=00000409 oznacza, że w systemie zostanie zainstalowana klawiatura dla amerykańskiej wersji języka angielskiego. Parametr używa identyfikatorów KLID klawiatury do identyfikacji i dodania właściwej klawiatury do systemu. Zobacz listę układów klawiatury.

Parametry te muszą być używane jednocześnie, aby automatycznie uruchamiać szyfrowanie po zastosowaniu profilu szyfrowania do systemu.

7.W razie potrzeby wybierz opcję Automatycznie uruchom ponownie w razie potrzeby. Automatyczne ponowne uruchomienie nie jest potrzebne, chociaż ESET Full Disk Encryption wymaga ponownego uruchomienia do zainstalowania. Żadne szyfrowanie nie nastąpi bez ponownego uruchomienia.

Installation_parameters

8.Po zainstalowaniu ESET Full Disk Encryption należy aktywować produkt, aby rozpocząć proces szyfrowania. Należy utworzyć profil szyfrowania i zastosować go do urządzenia, aby rozpocząć szyfrowanie w trybie spełniającym potrzeby klienta.

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków urządzenie wyświetla monit z poleceniem wykonania Bezpiecznego startu. Po pomyślnym zakończeniu Bezpiecznego startu urządzenie rozpocznie proces szyfrowania bez konieczności wpisywania hasła przez użytkownika.

Jeśli klient ponownie uruchomi urządzenie, musi użyć hasła wprowadzonego w parametrze STARTUPPASSWORD instalacji.

 

Administrator ESET PROTECT może wysłać zadanie Unieważnij hasło logowania FDE, gdy użytkownik otrzymuje urządzenie; w ten sposób użytkownik jest zmuszony do utworzenia swojego hasła.