Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zarządzanie szyfrowaniem

Zarządzanie szyfrowanymi stacjami roboczymi obejmuje zarządzanie logowaniem przed uruchomieniem.

Dostęp do tych opcji można uzyskać, wybierając kolejno Szczegóły komputera -> Przegląd -> kafelek Szyfrowanie -> Zarządzaj:

Lub wykonując zadania efde_policy_wintrybu konserwacji i opcje polityki.


important

Każde z zadań EFDE jest wykonywane tylko wtedy, gdy narzędzie ESET Management Agent otrzyma zadanie podczas procesu replikacji agenta (zazwyczaj następnym razem, gdy agent połączy się z serwerem zarządzania po wykonaniu zadania). Komputer musi uruchomić się do systemu Windows, aby agent odebrał informacje o zadaniu. Ekran logowania przed uruchomieniem nie wystarczy, aby agent wykonał te zadania.

efde_policy_winUnieważnij hasło logowania do funkcji FDE — to zadanie spowoduje natychmiastowe unieważnienie bieżącego hasła logowania i wyświetlenie użytkownikom monitu o zmianę hasła logowania w głównym oknie programowym klienta EFDE. Jeśli użytkownik nie zmieni hasła w głównym oknie programowym klienta EFDE i wyłączy urządzenie, monit o zmianę hasła zostanie wyświetlony na ekranie logowania przed uruchomieniem przy następnym uruchomieniu urządzenia.

efde_policy_winWygeneruj nowe hasło odzyskiwania FDE — to zadanie natychmiast unieważni bieżące hasło logowania i wygeneruje nowe, które może być dostarczone użytkownikowi przez administratora.

efde_policy_win efde_policy_macosPrzywróć dostęp

oefde_policy_win efde_policy_macosHasło odzyskiwania — generuje hasło odzyskiwania użytkownika w celu ustawienia nowego hasła logowania.

oefde_policy_win efde_policy_macosDane odzyskiwania — generuje plik odszyfrowywania, który jest wymagany w celu odzyskania szyfrowania.

efde_policy_winBlokuj dostęp

oefde_policy_winZablokuj hasło logowania FDE — to zadanie zmusza użytkownika do wymagania hasła odzyskiwania do uruchomienia komputera. Aby użytkownik mógł zalogować się na urządzeniu, wymagane jest hasło odzyskiwania w celu ustawienia nowego hasła logowania przed uruchomieniem. W tym stanie użytkownik nie może zmienić swojego hasła logowania (nawet jeśli zostało to włączone przez politykę konfiguracji EFDE) na ekranie logowania przed uruchomieniem.

oefde_policy_winWyczyść hasło logowania FDE — to zadanie spowoduje wyświetlenie ekranu BSOD natychmiast po wykonaniu na tym urządzeniu. Dane logowania do funkcji FDE zostają wyczyszczone na urządzeniu, a możliwość zalogowania się przez użytkownika zostaje zablokowana. Funkcje logowania użytkownika, zmiany hasła i odzyskiwania hasła są wyłączone w tym stanie. Jedyną opcją jest odzyskanie szyfrowania przy użyciu dysku odzyskiwania szyfrowania.