Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wstrzymaj uwierzytelnianie FDE


note

Ta opcja nie jest dostępna dla EFDE w przypadku zarządzania systemem macOS.


warning

Gdy opcja Wstrzymaj uwierzytelnianie FDE jest włączona na stacji roboczej, system uruchomi się bez uwierzytelniania i dlatego nie będzie zabezpieczony przed zagrożeniami.

Opcja Wstrzymaj uwierzytelnianie FDE umożliwia włączenie, wyłączenia oraz odłożenie wymogu uwierzytelniania FDE w usłudze EFDE.

Administrator może użyć zadania klienta Wstrzymaj uwierzytelnianie FDE, aby tymczasowo wyłączyć uwierzytelnianie FDE po uruchomieniu komputera.

Dostęp do zadania klienta Wstrzymaj uwierzytelnianie FDE można uzyskać w konsoli zarządzania, wybierając kolejno pozycje Zadania -> Nowe -> Zadanie klienta, a w menu rozwijanym Zadanie wybierając pozycję Wstrzymaj uwierzytelnianie FDE:

Pause_FDE_task

Ustawienia:

oLiczba ponownych uruchomień — w tym miejscu można określić, ile ponownych uruchomień jest dozwolonych dla stacji roboczej, aby umożliwić użytkownikowi zalogowanie się do stacji roboczej bez monitowania go o przeprowadzenie uwierzytelnienia FDE.

oWybierz opcję okres: Okres — możesz podać okres (w sekundach, minutach, godzinach lub dniach) lub Datę i godzinę, kiedy stacja robocza może być uruchamiana ponownie bez konieczności przeprowadzania uwierzytelnienia FDE.

Pause_FDE_settings


note

Jeśli zadanie osiągnie co najmniej jedną z określonych wartości, uwierzytelnianie FDE zostanie ponownie włączone.

Aby wznowić uwierzytelnianie FDE, zanim zadanie osiągnie określony limit, administrator może użyć zadania Wznów klienta uwierzytelniania FDE.

Aby trwale wyłączyć uwierzytelnianie FDE przez dłuższy czas, administrator może użyć opcji Wyłącz uwierzytelnianie FDE dostępnej w polityce usługi EFDE.

Ustawienie efde_policy_winWyłącz uwierzytelnianie FDE znajduje się w polityce usługi EFDE, w obszarze Opcje szyfrowania -> Tryb pełnego szyfrowania dysku.


warning

Po wyłączeniu uwierzytelniania FDE za pomocą ustawienia Wyłącz uwierzytelnianie FDE w polityce usługi EFDE uwierzytelnianie FDE pozostanie wyłączone, dopóki to ustawienie nie zostanie zmienione i wdrożone na określonej stacji roboczej. Zadanie klienta Wznów uwierzytelnianie FDE nie spowoduje wznowienia uwierzytelniania FDE, jeśli zastosowane jest ustawienie polityki Wyłącz uwierzytelnianie FDE.