Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Logowanie przed uruchomieniem

Gdy szyfrowanie jest aktywne na stacji roboczej, a produkt ma ważną licencję, po uruchomieniu stacji roboczej zostanie wyświetlony ekran logowania przed uruchomieniem.

Logowanie przed uruchomieniem to warstwa zabezpieczeń produktu EFDE, która zabezpiecza dostęp do danych na stacji roboczej.

pre_boot_login_screen

Dostęp do menu ekranu logowania przed uruchomieniem można uzyskać, naciskając klawisz F1. Dostępne opcje to zmiana hasła, zainicjowanie odzyskiwania hasła, wyłączenie stacji roboczej lub zamknięcie menu logowania przed uruchomieniem.

Na ekranie logowania przed uruchomieniem można użyć klawisza F5 w celu pokazania hasła lub klawisza F8 w celu obrócenia ekranu, jeśli nie jest wyświetlany prawidłowo.

pre_boot_login_menu