Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodawanie/usuwanie układów klawiatury za pomocą wiersza poleceń

Mapy klawiatury są używane przez użytkownika do wpisywania hasła podczas uwierzytelniania przed rozruchem i podczas zmiany hasła w graficznym interfejsie użytkownika ESET Full Disk Encryption. Nie wszystkie mapy klawiatury są identyczne, więc musisz je rozróżnić. Parametry wiersza poleceń umożliwiają użytkownikom dodawanie, usuwanie i wyświetlanie listy map klawiatury zainstalowanych w systemie. Jest to przydatne, jeśli użytkownik zdecyduje się dodać mapę klawiatury do systemu Windows po rozpoczęciu szyfrowania. Jeśli użytkownicy nie dodadzą mapy klawiatury, mogą nie być w stanie zmienić hasła FDE w systemie Windows i na ekranie uwierzytelniania przed rozruchem mogą pojawić się nieoczekiwane klawisze, jeśli ich fizyczna klawiatura uległa zmianie.


important

Wymagania wstępne:

ESET Full Disk Encryption wersja 1.3.0.x

Należy aktywować instalację ESET Full Disk Encryption

System musi być podłączony do konsoli ESET PROTECT za pośrednictwem agenta ESET Management Agent

System musi być zaszyfrowany lub w trakcie szyfrowania

1.Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień.

2.Przejdź do C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption, a następnie uruchom efdeais /command= za pomocą jednego z poleceń — add_keyboard, remove_keyboard lub list_keyboards. Alternatywnie można użyć jednego polecenia zarówno dla lokalizacji, jak i polecenia: C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption efdeais /command=add_keyboard.

Korzystając z polecenia add_keyboard, należy określić mapę klawiatury, którą chcesz dodać za pomocą KLID klawiatury po poleceniu. Przykład: efdeais /command=add_keyboard.00000809. Spowoduje to dodanie układu klawiatury brytyjskiej do systemu.

Korzystając z polecenia remove_keyboard, należy określić mapę klawiatury, którą chcesz usunąć za pomocą KLID klawiatury po poleceniu. Przykład: efdeais /command=remove_keyboard.00000809. Spowoduje to usunięcie klawiatury brytyjskiej z systemu.

Korzystając z polecenia list_keyboard, nie trzeba określać żadnych dodatkowych parametrów. Przykład: efdeais /command=list_keyboards Spowoduje to zwrócenie widoku tekstowego bieżących map klawiatury zainstalowanych w systemie. Alternatywnie można dodać .json na końcu polecenia, aby wyświetlić mapę klawiatury w formacie JSON.