Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Odszyfrowywanie/dezinstalacja

Przed dezinstalacją klienta EFDE ze stacji roboczej należy odszyfrować wszystkie zaszyfrowane dyski.

Odszyfrowywanie:

1.Usuń wszystkie polityki EFDE aktualnie stosowane do komputera.

2.Tworzenie nowej polityki EFDE.

3.Kliknij Opcje szyfrowania -> Pełne szyfrowanie dysku i wyłącz ustawienie Włącz szyfrowanie.

4.Zapisz i przypisz tę politykę do stacji roboczej, którą chcesz odszyfrować.

5.Po zakończeniu odszyfrowywania w sekcji Szczegóły komputera będzie widoczny stan stacji roboczej Pełne szyfrowanie dysku wyłączone.

Dezinstalacja:

Po odszyfrowaniu wszystkich dysków stacji roboczej można przejść do dezinstalacji klienta EFDE.

1.Utwórz nowe zadanie klienta i wybierz opcję Dezinstalacja oprogramowania.

2.Kliknij Ustawienia i z rozwijanego menu wybierz Aplikacja z listy.

3.Wybierz pakiet do odinstalowania: ESET Full Disk Encryption.

task_uninstall_sw_efde

4.Kliknij przycisk Zakończ i przypisz zadanie do stacji roboczej.

software_uninstallation_settings