Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dane odzyskiwania

Proces odzyskiwania szyfrowania jest wymagany w przypadku wykonania zadania Wyczyść hasło logowania do funkcji FDE, a także jeśli wystąpił problem z szyfrowaniem lub ekranem logowania przed uruchomieniem EFDE, a odzyskiwanie hasła się nie powiodło. Ten proces spowoduje odszyfrowanie dysku w stacji roboczej i wyłączenie logowania przed uruchomieniem EFDE.

Do procesu odzyskiwania potrzebny jest identyfikator stacji roboczej. W identyfikatorze stacji roboczej rozróżniana jest wielkość liter. Identyfikator stacji roboczej znajduje się u dołu ekranu logowania przed uruchomieniem:


note

Wszyscy użytkownicy z dostępem do Odczytu do grupy statycznej Wszystkie (dostęp do wszystkich urządzeń) mają również dostęp do danych odzyskiwania usuniętych urządzeń.

Ze względów bezpieczeństwa dane odzyskiwania są dostępne tylko dla użytkowników z dostępem do grupy statycznej Wszystkie (dostęp do wszystkich urządzeń), na przykład tylko dla administratorów globalnych.

Administrator może wykonać to zadanie na dwa sposoby:

Jeśli administrator może zidentyfikować odpowiednią stację roboczą w konsoli zarządzania:

1.Kliknij Szczegóły komputera stacji roboczej w konsoli zarządzania.

2.W obszarze Przegląd -> kafelek Szyfrowanie wybierz kolejno Zarządzaj -> Przywróć dostęp -> Dane odzyskiwania.

Jeśli administrator nie może zidentyfikować odpowiedniej stacji roboczej w konsoli zarządzania:

1.W górnym pasku konsoli zarządzania wybierz kolejno Pomoc -> Odzyskiwanie szyfrowania.

2.Wybierz opcję Dane odzyskiwania.

3.W tym momencie użytkownik musi podać administratorowi identyfikator stacji roboczej. Identyfikator stacji roboczej jest wyświetlany u dołu ekranu logowania przed uruchomieniem EFDE.

 

Od tego momentu proces odzyskiwania jest taki sam dla obu opcji.

Pobieranie pliku danych odzyskiwania:

1.Na ekranie utwórz jednorazowe hasło odzyskiwania (to hasło jest ważne tylko dla tego jednego konkretnego procesu odzyskiwania szyfrowania).

2.Kliknij pozycję Utwórz dane odzyskiwania, aby przejść do następnego kroku.
Recovery_win_01

3.W następnym oknie kliknij efderecovery.dat i Pobierz i Zapisz plik. Po zakończeniu tego kroku kliknij Zamknij.
Recovery_win_02


note

Plik „efderecovery.dat” jest unikatowy dla każdej stacji roboczej i każdego szyfrowania stacji roboczej. Oznacza to, że plik odszyfrowywania nie będzie taki sam, jeśli stacja robocza została zaszyfrowana, odszyfrowywana, a następnie ponownie zaszyfrowana.

arrow_down_businessSystem Windows
arrow_down_businessmacOS