ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Pozastavení/obnovení FDE autentifikace prostřednictvím příkazového řádku

Při každém spuštění zašifrovaného zařízení se zobrazí pre-boot přihlašovací obrazovka. Uživatelé mohou uživatelé dočasně pozastavit autentifikaci před spuštěním systému – například v případech, kdy instalace aktualizací Windows vyžaduje restart.


important

Předpoklady:

ESET Full Disk Encryption ve verzi 1.3.0.x

Nainstalovaný ESET Full Disk Encryption musí být aktivován

V systému musí být nainstalován ESET Management Agent připojený k ESET PROTECT On-Prem

Systém musí být zašifrován nebo dešifrován

1.Otevřete si příkazový řádek se zvýšenými oprávněními.

2.Přejděte do složky C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption a spusťte příkaz efdeais / command= společně s jedním z následujících příkazů: pause_authentication nebo resume_authentication. Případně můžete v rámci jednoho příkazu definovat cestu a samotný příkaz: C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption efdeais / command=pause_authentication.

Při použití příkazu pause_authentication je nutné zadat podmínku pro pozastavení FDE autentifikace: počtem restartů, v sekundách, minutách, hodinách nebo do konkrétního času. Příklady:

efdeais /command=pause_authentication.boots.2

efdeais /command=pause_authentication.seconds.30

efdeais /command=pause_authentication.minutes.10

efdeais /command=pause_authentication.hours.1

efdeais /command=pause_authentication.time.1617147114

Čas definujte v unixovém formátu.

Při použití příkazu resume_authentication není nutné zadávat žádné další parametry. Tím dojde k obnovení autentifikace a při příštím spuštění zařízení se zobrazí pre-boot obrazovka.

3.Při úspěšném provedení příkazu se v příkazovém řádku zobrazí informace Command successful. Zároveň se změní stav produktu ESET Full Disk Encryption a upozorní uživatele, že je FDE autentifikace je vypnutá.