ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přidání/odebrání rozložení klávesnice prostřednictvím příkazového řádku

Definované rozložení klávesnice se využívá při zadávání hesla na pre-boot obrazovce, stejně tak ve chvíli, kdy si uživatel mění heslo prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní produktu ESET Full Disk Encryption. Ne všechny klávesnice mají stejné rozložení, proto je nutné je rozlišovat. Prostřednictvím parametrů příkazového řádku si uživatelé mohou zobrazit seznam nainstalovaných rozložení klávesnic v systému, stejně tak další přidávat, případně odebírat. To využije v případě, kdy se uživatel rozhodne přidat další rozložení klávesnice poté, co již zahájil šifrování Windows zařízení. Pokud si uživatelé nepřidají odpovídající rozložení klávesnice, po změně fyzické klávesnice nemusí být schopni ve Windows změnit své FDE heslo, stejně tak může docházet ke stisknu jiných kláves na pre-boot ověřovací obrazovce, než očekávají.


important

Předpoklady:

ESET Full Disk Encryption ve verzi 1.3.0.x

Nainstalovaný ESET Full Disk Encryption musí být aktivován

V systému musí být nainstalován ESET Management Agent připojený k ESET PROTECT On-Prem

Systém musí být zašifrován nebo dešifrován

1.Otevřete si příkazový řádek se zvýšenými oprávněními.

2.Přejděte do složky C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption a spusťte příkaz efdeais /command= společně s jedním z následujících příkazů: add_keyboard, remove_keyboard, nebo list_keyboards. Případně můžete v rámci jednoho příkazu definovat cestu a samotný příkaz: C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption efdeais /command=add_keyboard.

Při použití příkazu add_keyboard je nutné následně definovat rozložení klávesnice, které chcete do systému přidat, a to prostřednictvím identifikátoru KLID. Příklad: efdeais /command=add_keyboard.00000809. Tím se do systému přidá české rozložení klávesnice.

Při použití příkazu remove_keyboard je nutné následně definovat rozložení klávesnice, které chcete ze systému odebrat, a to prostřednictvím identifikátoru KLID. Příklad: efdeais /command=remove_keyboard.00000809. Tím se ze systému odebere české rozložení klávesnice.

Při použití příkazu list_keyboard není nutné zadávat žádné další parametry. Příklad: efdeais /command=list_keyboards. Po jeho provedení se vrátí textový seznam rozložení klávesnic aktuálně nainstalovaných v systému. Přidáním argumentu .json na konec příkazu si zobrazíte rozložení klávesnice v JSON formátu.