Zapnutí a konfigurace ESET Full Disk Encryption

ESET Full Disk Encryption Můžete konfigurovat prostřednictvím ESET Security Management Center, ESET PROTECT nebo ESET PROTECT Cloud politiky: pro její vytvoření klikněte v hlavním menu na záložku Politiky, následně tlačítko Nová politika a v průvodci pro vytvořením politiky si jako produkt z rozbalovacího menu vyberte ESET Full Disk Encryption.

Konfigurovat můžete:


note

Možnosti konfigurace platné pro macOS mají štítek efde_policy_macos.

1.V sekci Možnosti šifrování > Režim Full Disk Encryption aktivujte pomocí přepínače možnost Zapnout šifrování. Prostřednictvím této možnosti aktivujete/deaktivujete šifrování na spravované stanici.

encryption_options

2.Dále se rozhodněte, zda chcete Zašifrovat všechny disky nebo Zašifrovat pouze bootovací disk.

3.Na základě toho, zda je spravovaná stanice vybavena potřebným hardwarem definujte možnosti v části Podpora Trusted Platform Modulu (TPM) nebo Podpora Opal samošifrovacích disků.

4.V sekci Politika hesla definujte Požadavky na uživatelské heslo, které bude uživatel zadávat na pre-boot obrazovce pro přihlášení ke své stanici.

5.V poslední řadě můžete v sekci Uživatelské rozhraní > Prvky uživatelského rozhraní ovlivnit chování EFDE a jeho míru interakce s uživatelem.

6.Vytvoření politiky potvrdí kliknutím na tlačítko Dokončit. Politiku zatím nepřiřazujte. Můžete ji aplikovat až po nasazení EFDE klienta na stanici.

7.Před zahájením šifrování nasaďte EFDE klienta na pracovní stanice.

Detailní popis jednotlivých možností konfigurace ESET Full Disk Encryption naleznete v níže uvedených kapitolách:

Politika hesla

Možnosti šifrování

Uživatelské rozhraní

Nástroje