Politika hesla

Požadavky na uživatelské heslo

Uživatel si může změnit heslo – pokud tuto možnost deaktivujete, heslo bude možné změnit pouze na podnět inicializovaným administrátorem z konzole pro vzdálenou správu.

 

Síla hesla

Nastavení politiky

Podporované OS

Popis

Vyžadovat malá písmena

efde_policy_win

Heslo musí obsahovat alespoň jedno malé písmeno. (a-z)

Vyžadovat velká písmena

efde_policy_win

Heslo musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno. (A-Z)

Vyžadovat čísla

efde_policy_win

Heslo musí obsahovat alespoň jedno číslo. (0-9)

Je nutné použít symboly

efde_policy_win

Heslo musí obsahovat alespoň jeden speciální znak. (!@#$%)

Minimální délka hesla

efde_policy_win

Definujte minimální délku hesla (1-127 znaků).

 

Počet pokusů

Nastavení politiky

Podporované OS

Popis

Omezit nesprávné zadání hesla

efde_policy_win

Pokud tuto možnost deaktivujete, počet pokusů nebude omezen. Z bezpečnostních důvodů tuto možnost nedoporučujeme mít trvale vypnutou.

Maximální počet neúspěšných zadání hesla

efde_policy_win

Maximální hodnota: 254. Maximální počet po sobě jdoucích pokusů o zadání hesla před zamčením účtu. Následně bude vyžadováno heslo pro obnovení.

 

Platnost hesla

Nastavení politiky

Podporované OS

Popis

Heslo má omezenou platnost

efde_policy_win

Pokud tuto možnost deaktivujete, uživatelské heslo bude stále platné.

Maximální stáří hesla (ve dnech)

efde_policy_win

Zadávejte hodnotu mezi 1 a 999 dny. Doporučujeme definovat platnost v rozmezí 30 až 90 dní.

Upozornit uživatele na blížící se konec platnosti hesla

efde_policy_win

Pokud tuto možnost deaktivujete, uživatel nebude upozorněn na blížící se konec platnosti hesla.

Upozornit uživatele, pokud do konce zbývá méně než (dny)

efde_policy_win

Zadávejte hodnotu mezi 1 a 999 dny. Pomocí této možnosti definujte počet dní, odkdy začne produkt uživatele upozorňovat na blížící se konec platnost hesla.

 

Možnosti hesla pro obnovení

Počet pokusů

Nastavení politiky

Podporované OS

Popis

Omezit nesprávné zadání hesla

efde_policy_win

Pokud tuto možnost deaktivujete, počet pokusů o obnovení hesla nebude nijak omezen. Z bezpečnostních důvodů tuto možnost nedoporučujeme mít trvale vypnutou.

Maximální počet neúspěšných zadání hesla

efde_policy_win

Maximální hodnota: 254. Maximální počet po sobě jdoucích pokusů o zadání hesla před zamčením účtu. Následně bude vyžadováno heslo pro obnovení.

 

Použití hesla pro obnovení


important

Žádné nastavení v této sekci není ve výchozí konfiguraci zapnuté. Je potřeba je zapnout ručně.

Všechna nastavení v této sekci se aplikují po dešifrování počítače a jeho opětovném zašifrování.

Nastavení politiky

Podporované OS

Popis

Omezit použití hesla pro obnovení

efde_policy_win

Pokud tuto možnost deaktivujete, stejné heslo nebude možné opakovaně použít, a bude nutné vygenerovat nové.

Maximální počet použití

efde_policy_win

Maximální hodnota: 254.

Upozornit uživatele, když se blíží k limitu hesla pro obnovení

efde_policy_win

Pokud je tato možnost aktivní, uživatel bude upozorněn na blížící se konec platnosti hesla pro obnovení.

Upozornit, když zbývá (použití)

efde_policy_win

Maximální hodnota: 255.

Automaticky generovat nové heslo pro obnovení

efde_policy_win

Pokud je tato možnost aktivní, nové heslo pro obnovení se automaticky vygeneruje po dosažení maximálního počtu použití.

Generovat, když (zbývá použití)

efde_policy_win

Maximální hodnota: 255.