Dešifrování/odinstalace

Předtím, než odinstalujete EFDE klienta ze stanice, je nutné dešifrovat všechny zašifrované jednotky.

Dešifrování:

1. Ujistěte se, že na stanici nejsou aplikovány žádné politiky.

2.Vytvořte novou politiku pro EFDE.

3.V sekci Možnosti šifrování > Full Disk Encryption deaktivujte pomocí přepínače možnost Zapnout šifrování.

4.Uložte politiku a přiřaďte ji stanici, kterou chcete dešifrovat.

5.Po dešifrování stanice se změní její stav na Šifrování: Neaktivní.

Odinstalace:

Po dešifrování všechny jednotek můžete přejít k odinstalaci EFDE klienta.

1.Vytvořte novou klientskou úlohu na odinstalaci aplikace.

2.V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu možnost Aplikaci ze seznamu.

3.Klikněte na možnost Vybrat balíček k odinstalaci a vyberte ESET Full Disk Encryption.

4.Úlohu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit a následně ji spusťte na požadované stanici.