Řešení problémů

EFDE chyba/upozornění

Vysvětlení

V politice je definováno, že pro zašifrování vašeho počítače musí být použit TPM. Nicméně nemáte žádný vhodný TPM. Vyžadován je TPM 2.0.

V EFDE politice je vynuceno šifrování prostřednictvím TPM. Pokud stanice TPM 2.0 nepodporuje, aplikujte na ni EFDE politiku, ve které nebude vynuceno šifrování s podporou TPM. Pokud stanice TPM 2.0 podporuje a přesto se hlášení stále zobrazuje, pro více informací se podívejte do protokolu produktu.

V politice je definováno, že pro zašifrování vašeho počítače musí být použit Opal, ale jeden nebo více disků nepodporuje Opal 2 protokol.

V EFDE politice je vynuceno šifrování prostřednictvím OPAL. Pokud stanice OPAL nepodporuje, aplikujte na ni EFDE politiku, ve které nebude vynuceno šifrování s podporou OPAL. Pokud stanice Opal podporuje a přesto se hlášení stále zobrazuje, pro více informací se podívejte do protokolu produktu.

Platnost vaší licence vyprší za několik dní a počítač již nebude chráněn. Následně již nebude při spuštění počítače vyžadováno pre-boot heslo a kdokoli bude schopen spustit počítač bez nutnosti se autentifikovat. Prodlužte si platnost licence, zajistěte si aktivní pre-boot autentifikaci a zůstaňte chráněni. Pokud jste si zakoupili novou licenci, aktivujte bezpečnostní produkt ESET novým licenčním klíčem.

Po vypršení platnosti licence se již nezobrazí EFDE pre-boot přihlašovací obrazovka, nicméně data zůstanou stále zašifrována. Stávající licenci si můžete prodloužit nebo stanici dešifrovat prostřednictvím politiky pro dešifrování.

Platnost licence vypršela nebo je neplatná, proto byla pre-boot autentifikace deaktivována.

Bez platné licence zůstanou data ve stanici zašifrována, ale nezobrazí se před přihlášením do Windows EFDE pre-boot přihlašovací obrazovka. Aktivujte produkt platnou EFDE licencí nebo stanici dešifrovat a EFDE klienta odinstalujte.

Váš počítač není zašifrován a data v něm uložená nejsou chráněna.

Jedná se o obecné upozornění, které poukazuje na stav, kdy EFDE klient na stanici běží, ale data v ní uložená nejsou zašifrována. Pro vyřešení této chyby zapněte a nakonfigurujte EFDE.

Šifrování vašeho počítače se nepodařilo zahájit z důvodu výskytu chyby. Pro více informací se podívejte do systémového protokolu.

Šifrování se nepodařilo zahájit. Další informace naleznete v protokolech aplikace.

Váš počítač je připraven na zahájení šifrování, ale čeká se na konfiguraci pre-boot hesla.

Toto upozornění poukazuje na stav, kdy je vyžadována interakce uživatele. Aby bylo možné pokračovat v procesu šifrování, důrazně doporučujeme nastavit pre-boot hesla před tím, než dojde k dalšímu restartování stanice.

Pro inicializaci bezpečného spuštění k ověření kompatibility hardwaru a firmwaru je vyžadován restart počítače.

Po úspěšném nainstalování EFDE klienta poukazuje toto upozornění na stav, kdy je vyžadován restart stanice pro inicializaci režimu bezpečného spuštění. V průběhu tohoto jednorázového procesu dojde k ověření kompatibility pracovní stanice a zjištění, zda je možné ji prostřednictvím EFDE zašifrovat.

Váš počítač byl restartován a bezpečně spuštěn, ale před dalším restartem nedošlo ke korektnímu spuštění procesu šifrování. K zahájení šifrování tedy nedojde. Pro více informací se podívejte do systémového protokolu.

Navzdory tomu, že v průběhu procesu bezpečného spuštění došlo k ověření, že je hardware a firmware splňuje podmínky pro šifrování, nebude šifrování pokračovat, neboť došlo k restartování stanice před nastavením EFDE pre-boot hesla. V protokolu naleznete uvedenou chybu ve znění: "Předchozí bezpečné spuštění bylo úspěšné, nicméně výsledek je zastaralý, a je nutné znovu spustit režim bezpečného spuštění." Pro opětovné inicializování bezpečného spuštění je nutné EFDE klienta odinstalovat a znovu nainstalovat.

Produkt byl nainstalován nebo aktualizován na novou verzi, a pro zajištění funkčnosti je vyžadován restart počítače.

Tato chyba se zobrazí po dokončení čerstvé instalace, přeinstalaci nebo aktualizaci produktu. Pro zajištění jeho funkčnosti je vyžadován restart. Po restartování stanice by měla chyba zmizet.

Prezentační režim je zapnutý

Aktivace prezentačního režimu prostřednictvím EFDE politiky představuje potenciální bezpečnostní riziko. Při zapnutém Prezentačním režimu se může stát, že uživatel nebude schopen přistoupit na problematickou nebo nebezpečnou webovou stránku, případně použít takovou aplikaci. Uživateli se nezobrazí žádné vysvětlení nebo varování, protože jsou vypnuté všechny akce vyžadující zásah uživatele.


note

Protokoly EFDE klienta naleznete na stanici v níže uvedeném umístění:

Windows

C:\ProgramData\ESET\ESET Full Disk Encryption\AIS\Logs\Status.html

C:\ProgramData\ESET\ESET Full Disk Encryption\AIS\Logs\efde_ais_<date>.txt

macOS

/library/application support/eset/ESET Full Disk Encryption/ais/logs/efde_ais_<date>.log

/library/application support/eset/ESET Full Disk Encryption/ais/logs/status.html