ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Data pro obnovení

Proces pro obnovení šifrování je nutné provést v případě, kdy na stanici spuštěna úloha pro zneplatnění FDE hesla, vyskytl se problém se šifrováním nebo EFDE pre-boot přihlášením, případně se nepodařilo obnovit heslo. Tímto procesem dešifrujete disk na pracovní stanici a deaktivujete EFDE pre-boot přihlašovací obrazovku.

Pro obnovení je vyžadováno Workstation ID. U ID pracovní stanice se rozlišují malá a velká písmena. Workstation ID je zobrazeno v dolní části pre-boot přihlašovací obrazovky:


note

Všichni uživatelé, kteří mají oprávnění pro čtení nad statickou skupinou Všechna zařízení (přístup ke všem zařízením) mají také přístup k datům pro obnovení odebraných zařízení.

Z bezpečnostních důvodů jsou data pro obnovení k dispozici pouze uživatelům s přístupem ke statické skupině Všechna zařízení, například pouze globálním správcům.

Administrátor může tuto akci provést dvěma způsoby:

Administrátor dokáže identifikovat stanici v konzoli pro vzdálenou správu:

1.V konzoli pro vzdálenou správu si otevřete Detaily počítače požadované stanice.

2.Na dlaždici Šifrování klikněte na tlačítko Spravovat a v kontextovém menu vyberte možnost Obnovení přístupu > Data pro obnovení.

Administrátor nedokáže identifikovat stanici v konzoli pro vzdálenou správu:

1.V pravém horním rohu konzole pro vzdálenou správu klikněte na Nápověda > Obnovení šifrování.

2.V zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost Data pro obnovení.

3.V tomto bodě nyní administrátor potřebuje od uživatele získat Workstation ID. Workstation ID je zobrazeno v dolní části EFDE pre-boot přihlašovací obrazovky.

 

Od tohoto kroku je proces obnovení stejný pro obě výše uvedené možnosti.

Stažení souboru s daty pro obnovení:

1.V zobrazeném dialogovém okně si vytvořte jednorázové heslo (toto heslo bude platné pouze pro tento konkrétní proces dešifrování).

2.Klikněte na Vytvořit data pro obnovení přejděte na další krok.
Recovery_win_01

3.V dalším okně klikněte na efderecovery.dat > Stáhnout a uložit soubor. Po dokončení tohoto kroku klikněte na tlačítko Zavřít.
Recovery_win_02


note

Soubor "efderecovery.dat" je unikátní pro každou pracovní stanici a každý proces šifrování. To znamená, že soubor nebude stejný, pokud jste stanici zašifrovali, dešifrovali a znovu zašifrovali.

arrow_down_businessWindows
arrow_down_businessmacOS