Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kreator uruchamiania

Po zainstalowaniu aplikacji należy nacisnąć opcję Ustawienia administratora i wykonać polecenia wyświetlane w kreatorze uruchamiania. Z tej procedury powinni korzystać wyłącznie administratorzy:

1.Wybierz język, którego chcesz używać w aplikacji ESET Endpoint Security for Android.

2.Wybierz kraj, w którym aktualnie pracujesz lub mieszkasz.

3.Jeśli chcesz pomóc w ulepszaniu produktów ESET, wysyłając anonimowe dane dotyczące używania aplikacji, zaznacz odpowiednie pole.

4.Naciśnij opcję Akceptuję. Naciśnięcie opcji Akceptuję oznacza akceptację warunków Umowy licencyjnej użytkownika końcowego.

startup_wizard_012_1

5.Naciśnij opcję Akceptuję, aby potwierdzić zgodę użytkownika.

6.Wybierz opcję Tak, zarządzaj zdalnie, aby połączyćESET Endpoint Security for Android z ESET PROTECT lub przeprowadź konfigurację ręczną, naciskając przycisk Nie, po prostu chroń.

7.Konfiguracja ręczna wymaga włączenia uprawnień dotyczących telefonu i pamięci masowej. Naciśnij pozycję Kontynuuj, a następnie wybierz opcję Zezwalaj, aby włączyć poszczególne uprawnienia.

8.Naciśnij opcję Kontynuuj, aby zezwolić na uprawnienie wyświetlania nad innymi aplikacjami.

9.Konfiguracja ręczna wymaga aktywacji produktu. Aktywację ESET Endpoint Security for Android można przeprowadzić za pomocą klucza licencyjnego lub za pośrednictwem konta ESET Business Account (EBA).

10.Utwórz hasło administratora.

11.Ochrona przed odinstalowaniem uniemożliwia nieupoważnionym użytkownikom odinstalowanie produktu ESET Endpoint Security for Android. Naciśnij pozycję Włącz, a następnie opcję Aktywuj po wyświetleniu monitu Aktywuj aplikację administratora urządzenia.

12.Włącz opcję Dostęp do informacji o użyciu, aby umożliwić prawidłowe działanie aplikacji. Naciśnij pozycję Kontynuuj, a następnie wybierz pozycję ESET Endpoint Security for Android, aby włączyć opcję Dostęp do informacji o użyciu. Naciśnij dwukrotnie strzałkę wstecz, aby powrócić do Kreatora uruchamiania.

13.Wybierz opcję zezwolenia na uczestnictwo w systemie informacji zwrotnych ESET LiveGrid® lub opcję odrzucenia uczestnictwa. Aby przeczytać więcej o technologii ESET LiveGrid®, zapoznaj się z tą sekcją.

14.Wybierz opcję produktu ESET Endpoint Security for Android Włącz wykrywanie lub Nie włączaj wykrywania potencjalnie niepożądanych aplikacji. Więcej informacji o tych aplikacjach zawiera ta sekcja. Naciśnij pozycję Dalej.

15.Naciśnij opcję Zakończ, aby zamknąć Kreator uruchamiania i rozpocząć pierwsze skanowanie urządzenia.