Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Cài đặt

Ngôn ngữ—Theo mặc định, ESET Endpoint Security for Android được cài đặt theo ngôn ngữ đã thiết lập trên thiết bị của bạn như là ngôn ngữ đích của hệ thống (trong cài đặt Ngôn ngữ và bàn phím của Hệ điều hành Android). Để thay đổi ngôn ngữ giao diện người dùng ứng dụng, hãy nhấn vào Ngôn ngữ và chọn ngôn ngữ bạn chọn.

Quốc gia—Chọn quốc gia nơi bạn hiện đang làm việc hoặc sinh sống.

Cập nhật—Để có được khả năng bảo vệ tối đa, điều quan trọng là sử dụng phiên bản mới nhất của ESET Endpoint Security for Android. Chạm vào Cập nhật để xem liệu có sẵn phiên bản mới hơn để tải xuống từ trang web ESET không.

ID thiết bị—Thiết lập hoặc thay đổi tên định danh thiết bị của bạn cho người quản trị trong trường hợp thiết bị bị mất hoặc mất cắp.

Quản lý từ xa—Kết nối thiết bị của bạn với ESET PROTECT.

Cài đặt nng cao

Nhấp vào Cài đặt nâng cao để mở phần Cài đặt nâng cao.

Thông báo quyền—Tham khảo phần Quản lý quyền.

Gửi dữ liệu sử dụng—Lựa chọn này giúp cải tiến các sản phẩm của ESET bằng cách gửi dữ liệu ẩn danh về việc sử dụng ứng dụng. Thông tin nhạy cảm sẽ không được gửi. Nếu bạn không bật tùy chọn này trong khi cài đặt trình hướng dẫn khởi động, bạn có thể bật trong phần Cài đặt > Cài đặt nâng cao.

Mật khẩu Quản trị—Lựa chọn này cho phép bạn thiết lập Mật khẩu quản trị mới hoặc thay đổi mật khẩu hiện tại. Để đọc thêm, tham khảo phần Mật khẩu quản trị của tài liệu này.

Cài đặt Nhập/Xuất—Nhập hoặc xuất cài đặt từ hoặc đến ứng dụng ESET Endpoint.