Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Quản lý quyền

Trong Android 6 (Marshmallow), Google đã giới thiệu một phần Quản lý Quyền mới và ESET Endpoint Security for Android tương thích với phần đó. Các ứng dụng thiết kế cho Android 6.0 sẽ yêu cầu quyền khi bạn bắt đầu sử dụng chúng. Thay vì cho phép ứng dụng truy cập trong khi cài đặt, bạn sẽ được nhắc khi lần đầu tiên ứng dụng muốn truy cập vào một chức năng cụ thể của thiết bị.

ESET Endpoint Security for Android yêu cầu truy cập các chức năng sau:

Trợ năng - được yêu cầu để Chống lừa đảo hoạt động chính xác

Danh bạ - bắt buộc cho Anti-Theft và Bộ lọc cuộc gọi

Vị trí - Anti-Theft

Điện thoại - Anti-Theft và Bộ lọc cuộc gọi

SMS - Anti-Theft và Bộ lọc cuộc gọi

Bộ lưu trữ - Chống vi rút và Anti-Theft

Quản vị viên được phép tắt giám sát những quyền này trong Cài đặt > Thông báo quyền.

permission-notifications