Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Chăm sóc Khách hàng

Các chuyên gia Chăm sóc Khách hàng của ESET luôn sẵn sàng cung cấp trợ giúp quản trị hoặc hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến ESET Endpoint Security for Android hoặc bất kỳ sản phẩm ESET nào khác.

Để gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp từ thiết bị của bạn, chạm vào biểu tượng Menu action_button_menu ở ESET Endpoint Security for Android màn hình chính, nhấn Chăm sóc khách hàng > Chăm sóc khách hàng và điền vào tất cả các trường bắt buộc.

customer-care_007_1

ESET Endpoint Security for Android có chức năng ghi nhật ký nâng cao để giúp chẩn đoán các sự cố kỹ thuật tiềm ẩn. Để cung cấp cho ESET một nhật ký ứng dụng chi tiết, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn (mặc định) Gửi nhật ký ứng dụng. Chạm vào Gửi để gửi yêu cầu của bạn. Một chuyên gia của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của ESET sẽ liên hệ với bạn theo địa chỉ email bạn đã cung cấp.