Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Chương trình nâng cao trải nghiệm khách hàng

Bằng việc tham gia Chương trình nâng cao trải nghiệm khách hàng, bạn cung cấp cho ESET thông tin ẩn danh liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm của chúng tôi. Thông tin thêm về xử lý dữ liệu có sẵn trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Sự đồng ý của bạn

Việc tham gia Chương trình này là tự nguyện và dựa trên sự đồng ý của bạn. Sau khi tham gia, sự tham gia là thụ động, có nghĩa là bạn không cần phải thực hiện thêm bất kỳ hành động nào. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách thay đổi cài đặt sản phẩm bất cứ lúc nào. Làm như vậy sẽ không cho phép chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu ẩn danh của bạn.

Chúng tôi thu thập những loại thông tin nào?

Dữ liệu về sự tương tác với sản phẩm

Thông tin này cho chúng tôi biết thêm về việc các sản phẩm của chúng tôi được sử dụng như thế nào. Nhờ vào điều này, chúng tôi biết thông tin như chức năng nào được sử dụng thường xuyên, người dùng sửa đổi cài đặt nào hoặc họ dành bao nhiêu thời gian để sử dụng sản phẩm.

Dữ liệu về thiết bị

Chúng tôi thu thập thông tin này để hiểu các sản phẩm của chúng tôi được sử dụng ở đâu và trên thiết bị nào. Ví dụ điển hình bao gồm kiểu máy thiết bị, quốc gia, phiên bản và tên của hệ điều hành.

Dữ liệu chẩn đoán lỗi

Thông tin về các tình huống lỗi và sự cố cũng được thu thập. Ví dụ, lỗi nào đã xảy ra và hành động nào dẫn đến lỗi đó.

Tại sao chúng tôi thu thập thông tin này?

Thông tin ẩn danh này cho phép chúng tôi cải thiện các sản phẩm cho bạn, người dùng của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi tạo ra các sản phẩm phù hợp nhất, dễ sử dụng và không có lỗi ở mức tối đa.

Ai kiểm soát thông tin này?

ESET, spol. s r.o. là bên điều khiển duy nhất của dữ liệu được thu thập trong Chương trình. Thông tin này không được chia sẻ với các bên thứ ba.