Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Lịch sử

Trong phần Lịch sử, bạn có thể xem các cuộc gọi và tin nhắn bị chặn hoặc được cho phép bởi tính năng Bộ lọc cuộc gọi. Mỗi nhật ký chứa tên của sự kiện, số điện thoại tương ứng, ngày và giờ của sự kiện.

Nếu bạn muốn sửa một quy tắc liên quan đến số điện thoại hoặc một liên lạc đã bị chặn, hãy chọn mục nhập đó từ danh sách bằng cách chạm vào số điện thoại hoặc liên lạc đó và chạm vào biểu tượng action_button_edit.

Để xóa mục nhập khỏi danh sách, chọn mục nhập đó và chạm vào biểu tượng action_button_delete. Để xóa nhiều mục nhập, hãy chạm và giữ một trong các mục nhập, sau đó chọn các mục nhập mà bạn muốn loại bỏ và chạm vào biểu tượng action_button_delete.