Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Cách thêm một quy tắc mới

Để thêm quy tắc mới, nhấn Thêm quy tắc hoặc nhấn vào biểu tượng icon_plus ở góc trên bên phải của màn hình Quy tắc.

Xác định một người hoặc một nhóm các số điện thoại. ESET Endpoint Security for Android sẽ nhận dạng các nhóm liên lạc được lưu trong Danh bạ của bạn (ví dụ như Gia đình, Bạn bè hay Đồng nghiệp). Tất cả các số không xác định sẽ bao gồm các số điện thoại chưa được lưu trong danh bạ của bạn. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để chặn các cuộc gọi không mong muốn (ví dụ: "các cuộc gọi tiếp thị") hoặc để ngăn không cho nhân viên gọi những số không xác định. Tùy chọn Tất cả các số đã biết đề cập tới tất cả các số điện thoại được lưu trong danh bạ của bạn. Các số ẩn sẽ áp dụng cho những người gọi cố ý ẩn số điện thoại của họ thông qua dịch vụ Hạn chế Nhận dạng Đường dây Bên gọi (CLIR).

Xác định số nào nên bị chặn hoặc cho phép:

icon_call_out các cuộc gọi đi

icon_call_in các cuộc gọi đến

Để áp dụng quy tắc chỉ trong một khoảng thời gian xác định, chạm vào Luôn luôn > Tùy chỉnh và chọn ngày trong tuần và chu kỳ thời gian mà bạn muốn áp dụng quy tắc. Theo mặc định Thứ Bảy và Chủ Nhật được lựa chọn. Tính năng này có thể hữu ích nếu bạn không muốn bị quấy rầy trong các cuộc họp, chuyến đi công tác, ban đêm hoặc cuối tuần.

LƯU Ý: Nếu bạn ra nước ngoài, tất cả các số điện thoại được nhập trong danh sách này phải bao gồm mã gọi quốc tế sau đó đến số thực tế (ví dụ: +1610100100).