วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

เอกสารประกอบสำหรับอุปกรณ์ปลายทางที่จัดการจากระยะไกล

ผลิตภัณฑ์ ESET Business และ ESET Endpoint Security for Android สามารถจัดการได้จากระยะไกลบนเวิร์กสเตชันไคลเอ็นต์ เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมการทำงานของเครือข่ายจากจุดศูนย์กลางจุดเดียว ผู้ดูแลระบบที่จัดการเวิร์คสเตชันไคลเอ็นต์มากกว่า 10 เครื่องควรพิจารณาใช้เครื่องมือการจัดการระยะไกลของ ESET เครื่องมือการจัดการระยะไกลของ ESET สามารถปรับใช้โซลูชัน ESET จัดการงาน, บังคับใช้ นโยบายด้านความปลอดภัย ตรวจสอบสถานะระบบ และตอบสนองต่อปัญหาหรือภัยคุกคามบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องมือการจัดการระยะไกลของ ESET

ESET Endpoint Security for Android สามารถจัดการจากระยะไกลได้โดยใช้ทั้ง ESET PROTECT หรือ ESET PROTECT Cloud

บทแนะนำเกี่ยวกับ ESET PROTECT

บทแนะนำเกี่ยวกับ ESET PROTECT Cloud


note

เครื่องมือการถ่ายโอน

ESET Endpoint Security for Android เวอร์ชัน 3.5 เป็นต้นไปจะรองรับ เครื่องมือการถ่ายโอน จาก ESET PROTECT ไปยัง ESET PROTECT Cloud

แนวทางปฏิบัติ

ลงทะเบียนอุปกรณ์โดยใช้ ESET PROTECT

ตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่ออยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาต

นำนโยบายที่แนะนำไปใช้เพื่อบังคับใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่มีให้ใช้งาน

วิธีการแนะนำ

วิธีการใช้โหมดเขียนทับ

อุปกรณ์ Android ที่ลงทะเบียนผ่าน Microsoft Intune


important

เมื่ออุปกรณ์ที่ใช้ Android 9 เป็นต้นไป ลงทะเบียนผ่าน Microsoft Intune ESET Endpoint Security for Android เวอร์ชัน 3.5 เป็นต้นไปจะละเว้นการตั้งค่าต่อไปนี้เมื่อบังคับใช้ นโยบาย ที่เกี่ยวข้อง:

ความปลอดภัยของอุปกรณ์

การควบคุมแอพพลิเคชัน

Anti-Theft