วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ใช้โหมดเขียนทับ

ผู้ใช้ที่ติดตั้ง ESET Endpoint Security for Android (เวอร์ชัน 2.1 ขึ้นไป) ไว้บนเครื่องสามารถใช้ฟีเจอร์เขียนทับได้ โหมดเขียนทับจะช่วยให้ผู้ใช้ในระดับอุปกรณ์ไคลเอ็นต์สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในผลิตภัณฑ์ ESET ที่ติดตั้งไว้ได้ในเวลาที่กำหนด แม้ว่าจะมีการใช้นโยบายกับการตั้งค่าเหล่านี้แล้วก็ตาม เมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้แล้ว การตั้งค่านี้จะย้อนกลับไปเป็นการตั้งค่าที่กำหนดโดยนโยบาย

ตามการตั้งค่านโยบายเริ่มต้น ESET Endpoint Security for Android จะสแกนอุปกรณ์หลังจากสิ้นสุดเซสชันการเขียนทับ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการ สแกนอุปกรณ์หลังจากเซสชันการเขียนทับ


warning

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าในเครื่องขณะอยู่ในโหมดเขียนทับ คุณจะต้องพิมพ์รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ ของ ESET Endpoint Security for Android

หลังจากเปิดใช้โหมดเขียนทับแล้วนั้นจะไม่สามารถหยุดการทำงานจากเว็บคอนโซล ESET ได้ โหมดเขียนทับจะปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการเขียนทับ

ผู้ใช้ที่ใช้โหมดเขียนทับต้องมีรหัสผ่านผู้ดูแลระบบสำหรับ ESET Endpoint Security for Android มิฉะนั้น, ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงการตั้งค่าของ ESET Endpoint Security for Android คุณสามารถสร้าง รหัสผ่านแทนผู้ดูแลระบบชั่วคราว สำหรับแต่ละนโยบายได้

การตั้งค่าโหมดเขียนทับ:

1.คลิก ICON_ESMC_POLICY นโยบาย > นโยบายใหม่

2.ในส่วนพื้นฐาน ให้ป้อนชื่อและคำอธิบาย สำหรับนโยบายนั้นๆ

3.ในส่วนการตั้งค่า ให้เลือก ESET Endpoint Security for Android

4.ในตัวเลือกนโยบาย ให้คลิกการตั้งค่า

5.ขยาย การตั้งค่าโหมดเขียนทับ แล้วกำหนดค่ากฎสำหรับโหมดเขียนทับ

6.ในส่วน กำหนด ให้เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ได้

7.ตรวจดูการตั้งค่าใน ส่วนข้อมูลสรุป แล้วคลิกเสร็จสิ้น


example

หาก John มีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าอุปกรณ์ปลายทางของเขา ซึ่งบล็อกฟังก์ชันการทำงานหรือการเข้าถึงเว็บที่สำคัญบางอย่างในอุปกรณ์ ผู้ดูแลสามารถอนุญาตให้ John เขียนทับนโยบายอุปกรณ์ปลายทางที่มีอยู่ของเขาและปรับแต่งการตั้งค่าด้วยตัวเองในอุปกรณ์ได้ หลังจากนั้น ESET PROTECT Cloud จะสามารถร้องขอการตั้งค่าใหม่เหล่านี้ได้ ดังนั้นผู้ดูแลจะสามารถสร้างนโยบายใหม่ขึ้นจากการตั้งค่าเหล่านั้นได้

หากต้องการทำเข่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1.คลิก นโยบาย > นโยบายใหม่

2.กรอกลงในช่องชื่อและคำอธิบายให้เสร็จสมบูรณ์ ในส่วนการตั้งค่า ให้เลือก ESET Endpoint Security for Android

3.คลิก การตั้งค่า ในตัวเลือกนโยบาย

4.ขยายการตั้งค่าโหมดแทนที่ และเปิดใช้งานโหมดแทนที่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง

5.คลิก ตั้งค่า ในข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบของการเขียนทับ เพื่อสร้างรหัสผ่านผู้ดูแลระบบชั่วคราวสำหรับ John พิมพ์รหัสผ่าน (เช่น 12345) สองครั้งและคลิก ตกลง

6.กำหนดนโยบายไปที่ สมาร์ทโฟนของ John แล้วคลิก สิ้นสุด เพื่อบันทึกนโยบาย

7.John ต้องพิมพ์รหัสผ่านผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดใช้งานโหมดเขียนทับบน ESET Endpoint Security for Android และเปลี่ยนการตั้งค่าบนอุปกรณ์ด้วยตนเอง

8.ในเว็บคอนโซล ESET PROTECT Cloud ให้ไปที่ คอมพิวเตอร์ เลือก สมาร์ทโฟนของ John แล้วคลิก แสดงรายละเอียด

9.หากต้องการวางกำหนดการงานไคลเอ็นต์เพื่อรับการกำหนดค่าจากไคลเอ็นต์ ในส่วนการกำหนดค่า ให้คลิกขอการกำหนดค่า

10.การกำหนดค่าใหม่จะปรากฏขึ้น ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แล้วคลิก เปิดการกำหนดค่า

11.ตรวจสอบการตั้งค่า แล้วคลิกแปลงเป็นนโยบาย

12.กรอกลงในช่องชื่อและคำอธิบายให้เสร็จสมบูรณ์

13.ในส่วนการตั้งค่า ให้แก้ไขการตั้งค่าหากจำเป็น

14.ในส่วน กำหนด ให้กำหนดนโยบายนี้ไปที่ สมาร์ทโฟนของ John (หรือบุคคลอื่น)

15.คลิก เสร็จสิ้น อย่าลืมลบนโยบายเขียนทับเมื่อไม่ต้องการใช้อีกต่อไปแล้ว

เขียนทับรหัสผ่าน

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างรหัสผ่านผู้ดูแลระบบชั่วคราว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอุปกรณ์ไคลเอนต์ได้โดยไม่ต้องเข้าถึงรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบจริง ให้คลิก ตั้งค่า ถัดจากนโยบายเพื่อใส่รหัสผ่านการเขียนทับ