วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ความปลอดภัยของอุปกรณ์

ความปลอดภัยของอุปกรณ์ ให้ตัวเลือกแก่ผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:

ดำเนินการนโยบายความปลอดภัยพื้นฐานตลอดทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่ และกำหนดนโยบายสำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์ที่สำคัญ

กำหนดความแข็งแรงของการล็อคหน้าจอที่ต้องการ

จำกัดการใช้งานกล้องที่ติดตั้งในตัว