วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

นโยบายการล็อคหน้าจอ

device-security_030_1

ในส่วนนี้ ผู้ดูแลระบบจะสามารถ:

ตั้งค่าระดับความปลอดภัยต่ำสุด (รูปแบบ PIN รูปแบบ) สำหรับรหัสการล็อคหน้าจอของระบบ และกำหนดความซับซ้อนของรหัส (เช่น ความยาวต่ำสุดของรหัส)

ตั้งค่าจำนวนความพยายามสูงสุดในการปลดล็อคที่ล้มเหลว (หรือให้อุปกรณ์กลังสู่ค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงาน)

ตั้งค่าอายุสูงสุดของรหัสการล็อคหน้าจอ

ตั้งเวลาล็อกหน้าจอ

ESET Endpoint Security for Android จะแจ้งเตือนผู้ใช้และผู้ดูแลระบบโดยอัตโนมัติหากการตั้งค่าอุปกรณ์ปัจจุบันสอดคล้องกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยของบริษัท หากอุปกรณ์ไม่สอดคล้องกับนโยบายรักษาความปลอดภัย แอพพลิเคชันจะแนะนำผู้ใช้โดยอัตโนมัติว่าควรทำการเปลี่ยนแปลงใดเพื่อให้อุปกรณ์สอดคล้องกับนโยบายอีกครั้ง