วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ใช้นโยบาย

เมื่อเชื่อมต่อ ESET Endpoint Security for Android เข้ากับคอนโซลการจัดการของ ESET แล้ว แนวทางปฏิบัติที่ดีคือใช้นโยบายที่แนะนำหรือนโยบายแบบกำหนดเอง

โดยมีนโยบายภายในตัวที่หลากหลายสำหรับ ESET Endpoint Security for Android:

ชื่อนโยบาย

คำอธิบายนโยบาย

ทั่วไป - การป้องกันขั้นสูงสุด

ESET Endpoint Security for Android ใช้ตัวเลือกทั้งหมดเพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับอุปกรณ์เครื่องนี้

ทั่วไป - การตั้งค่าแบบสมดุล

ESET Endpoint Security for Android จะใช้การกำหนดค่าความปลอดภัยที่แนะนำสำหรับการตั้งค่าส่วนใหญ่

ทั่วไป - ประสิทธิภาพสูงสุด

ESET Endpoint Security for Android มีการป้องกันภัยคุกคาม ตลอดจนส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่องานประจำวันและประสิทธิภาพของอุปกรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

ESET PROTECT นโยบาย

ESET PROTECT Cloud นโยบาย

นำนโยบายที่แนะนำหรือที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้สำหรับ ESET Endpoint Security for Android โดยใช้ ESET Security Management Center