ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Použití režimu dočasné změny nastavení

Uživatelé, kteří mají na svých zařízeních nainstalovaný ESET Endpoint Security for Android ve verzi 2.1 a novější mohou využívat funkci pro dočasnou změnu nastavení. V tomto režimu mohou uživatelé na definovanou dobu změnit nastavení produktu, které je jinak vynucené politikou. Po uplynutí definovaného časového období se nastavení vrátí zpět na hodnoty nastavené v aplikovaných politikách.

Ve výchozím nastavení ESET Endpoint Security for Android po ukončení režimu dočasné změny nastavení zkontroluje zařízení na výskyt hrozeb. V případě potřeby můžete toto chování změnit prostřednictvím politiky, ve kterém změníte parametry Zkontrolovat zařízení po ukončení platnosti dočasného nastavení dle svých požadavků.


warning

Abyste mohli při aktivním režimu dočasné změny nastavení provádět lokální změny v konfiguraci ESET Endpoint Security for Android, je nutné zadat administrátorské heslo.

Režim dočasné změny nastavení nelze vzdáleně ukončit z ESET Web Console. Vypne se automaticky po uplynutí stanového intervalu.

Aby mohl uživatel provádět změny při aktivním režimu dočasné změny nastavení, musí znát administrátorské heslo k ESET Endpoint Security for Android. V opačném případě nebude mít uživatel přístup k nastavení aplikace ESET Endpoint Security for Android. V každé politice můžete definovat unikátní/jednorázové heslo pro režim dočasné změny nastavení.

Pro aktivování režimu dočasné změny nastavení:

1.Klikněte na ICON_ESMC_POLICY Politiky > Nová politika.

2.V sekci Obecné zadejte název politiky, volitelně popis.

3.V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu produkt ESET Endpoint Security for Android.

4.V konfigurační šabloně přejděte na záložku Nastavení.

5.Rozbalte sekci Možnosti režimu dočasné změny nastavení a definujte pravidla pro režim dočasné změny nastavení.

6.V sekci Přiřadit vyberte požadovaná zařízení.

7.Souhrnné informace naleznete v sekci Přehled a politiku uložte kliknutím na Dokončit.


example

Uživatel Filip měl problém s přístupem na konkrétní webovou stránku. Administrátor se rozhodl, že umožní Filipovi dočasně měnit nastavení, aby mohl svépomocí identifikovat příčinu. Filip provedl změny v konfiguraci programu a nyní mu přístup na web funguje. Administrátor si následně jeho konfiguraci vzdáleně stáhl do ESET PROTECT Cloud a převedl do politiky.

Postupujte podle následujících kroků:

1.V hlavním menu klikněte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

2.Vyplňte pole Název a Popis. V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu produkt ESET Endpoint Security for Android.

3.V konfigurační šabloně přejděte na záložku Nastavení.

4.Přejděte do sekce Dočasná změna nastavení, kde tuto funkci aktivujte a platnost tohoto režimu nastavte na 1 hodinu.

5.V části Oprávnění pro změnu nastavení klikněte na Změnit a definujte Filipovi heslo pro aktivování režimu dočasné změny nastavení. Heslo zadejte dvakrát (například 12345) a potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

6.Přiřaďte politiku požadovanému zařízení (v našem případě telefonu Filipa) a klikněte na tlačítko Dokončit pro uložení politiky.

7.Filip musí na svém zařízení zadat administrátorské heslo, aby dokázal aktivovat režim dočasné změny nastavení a mohl provést změny v nastavení aplikace ESET Endpoint Security for Android.

8.V ESET PROTECT Cloud Web Console na záložce Počítače najděte konkrétní zařízení (v našem případě telefonu Filipa) a klikněte na možnost Detaily.

9.Přejděte na záložku Konfigurace a klikněte na tlačítko Vyžádat konfiguraci.

10.V dalším intervalu replikace se zobrazí aktuální konfigurace. Vyberte požadovaný produkt a klikněte na tlačítko Otevřít konfiguraci.

11.Zkontrolujte nastavení a klikněte na tlačítko Převést do politiky.

12.Vyplňte pole Název a Popis.

13.V sekci Nastavení zkontrolujte konfiguraci a případně ji ještě upravte.

14.Přiřaďte politiku požadovanému zařízení (v našem případě telefonu Filipa).

15.Klikněte na tlačítko Dokončit. Nezapomeňte stanici, kterou používá Filip, odebrat politiku, která mu umožnila dočasně měnit nastavení produktu.

Heslo pro dočasnou změnu nastavení

Díky této funkci můžete vytvořit dočasné administrátorské heslo a uživatelům umožnit měnit nastavení na svém zařízení bez toho, aniž byste jim sdělovali vaše administrátorské heslo. Pro definování hesla klikněte na možnost Nastavit.