ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Příznaky

Politika, která je použita na klientském počítači, je obvykle výsledkem sloučení více politik do jedné výsledné politiky. Průběh slučování politik a tvorbu výsledného nastavení můžete ovlivnit prostřednictvím příznaků. Příznaky určují, zda a jakým způsobem se dané nastavení politikou propíše.

Každému nastavení v politice můžete přiřadit některý z následujících příznaků:

icon_no_apply_policy Neaplikovat

Nastavení s tímto příznakem se nebude touto politikou provádět. Protože toto nastavení není prováděno touto politikou, může být později změněno jinými politikami.

icon_apply_policy Použít

Nastavení s příznakem Použít se aplikuje na klientskou stanici. Při slučování politik však může být přepsáno politikou, která se aplikuje později. Po odeslání politiky s tímto příznakem na klientskou stanici dojde ke změně lokální konfigurace. Protože nastavení není vynuceno, můžete kdykoli změněno jinou politikou aplikovanou později.

icon_force_policy Vynutit

Nastavení s příznakem Vynutit má nejvyšší prioritu a nemůže být přepsáno jinou politikou uplatňovanou později (i v případě, že má stejný příznak). Tím je zajištěno, že jiné později použité politiky nebudou moci toto nastavení během slučování změnit. Po odeslání politiky s tímto příznakem na klientskou stanici dojde ke změně lokální konfigurace.


example

Scénář: Administrátor chce Filipovi přidělit oprávnění pro vytváření i úpravu politik v jeho domovské skupině a zároveň chce, aby Filip viděl všechny politiky, které Administrátor vytvořil, včetně politik, které mají příznak icon_force_policy Vynutit. Administrátor chce, aby Filip viděl všechny politiky, ale nemohl upravovat už existující politiky vytvořené Administrátorem. Filip je oprávněn vytvářet politiky v jeho domovské skupině San Diego.

Řešení:Administrátor musí provést tyto kroky:

Vytvoří vlastní statické skupiny a sady oprávnění

1.Vytvoří novou statickou skupinu s názvem San Diego.

2.Vytvoří novou sadu oprávnění s názvem Politiky – Všechna zařízení – Filip s přístupem ke statické skupině Vše a s oprávněním ke čtení u Politik.

3.Vytvoří novou sadu oprávnění s názvem Politiky Filipa, ve které jako statickou skupinu nastaví San Diego. Dále u položky Politiky a Skupiny a počítače nastaví oprávnění Zápis. Toto oprávnění umožní Filipovi vytvářet a upravovat politiky v jeho domovské skupině (San Diego).

4.Vytvoří nového uživatele Filip a v sekci Sady oprávnění vybere Politiky – Všechna zařízení – Filip a Politiky Filipa.

Vytvoření politik

5.Vytvoří novou politiku s názvem Všechna zařízení – Zapnout firewall. V sekci Nastavení vybere z rozbalovacího menu ESET Endpoint for Windows a přejde na Osobní > Firewall > Obecné a u všech nastavení použije příznak icon_force_policy Vynutit. V sekci Přiřadit vybere statickou skupinu Všechna zařízení.

6.Vytvoří novou politiku s názvem Filipova skupina – Zapnout firewall. V sekci Nastavení vybere z rozbalovacího menu ESET Endpoint for Windows a přejde do Osobní > Firewall > Obecné a u všech nastavení použije příznak icon_apply_policy Použít. V sekci Přiřadit vybere statickou skupinu San Diego.

Výsledek

Politiky vytvořené Administrátorem budou použity jako první, protože u nastavení politik byly použity příznaky icon_force_policy Vynutit. Nastavení s příznakem Vynutit mají prioritu a nelze je přepsat jinou politikou použitou později. Politiky vytvořené Filipem budou aplikovány až po politikách vytvořených Administrátorem.

Chcete-li vidět konečné pořadí zásad, přejděte na Další > Skupiny > San Diego. Vyberte konkrétní počítač a možnost Zobrazit detaily. V sekci Konfigurace klikněte na Aplikované politiky.