ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Aplikování politik

Po připojení ESET Endpoint Security for Android k ESET konzoli pro vzdálenou správu je vhodné na zařízení aplikovat některou z doporučených nebo vámi vytvořených politik.

K dispozici je několik předdefinovaných politik pro ESET Endpoint Security for Android:

Název politiky

Popis politiky

Obecné – Maximální ochrana

ESET Endpoint Security for Android použije všechny možnosti k zajištění maximální ochrany zařízení.

Obecné – Vyvážené nastavení

ESET Endpoint Security for Android použije bezpečnostní konfiguraci vhodná pro většinu situací.

Obecné – Maximální výkon

ESET Endpoint Security for Android poskytne ochranu před hrozbami při současném minimálním dopadu na každodenní používání a výkon zařízení.

Více informací o politikách naleznete v následujících kapitolách:

ESET PROTECT politiky

ESET PROTECT Cloud politiky

Aplikování doporučené nebo předdefinované politiky pro ESET Endpoint Security for Android pomocí ESET Security Management Center