ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Politiky

Administrátor může pomocí politik z webové konzole ESET PROTECT nebo ESET Security Management Center odeslat specifické konfigurace do produktů ESET běžících na klientských zařízeních. Politiky může administrátor přiřazovat na skupiny nebo pouze konkrétní zařízení. Na každou skupinu nebo zařízení se může aplikovat více politik.

K vytvoření nové politiky musí mít uživatel následující oprávnění: Oprávnění ke čtení seznamu politik, oprávnění k použití pro přiřazení politik cílovým zařízením a oprávnění k zápisu pro vytváření nebo úpravy politik.

Politiky se aplikují v pořadí podle statických skupin. To neplatí pro dynamické skupiny, kde se politiky aplikují v opačném pořadí (směrem od potomka k rodiči). Díky tomuto principu můžete vytvářet globální politiky pro statické skupiny a politiky se specifickým nastavením přiřazovat podskupinám. Pomocí příznaků může uživatel ESET Endpoint Security for Android s přístupem ke skupinám umístěným výše ve stromu přepsat politiky nižších skupin. Princip aplikování politik na klienty je popsán v online uživatelské příručce k ESET PROTECT.

Po aplikování nastavení prostřednictvím politiky nebude možné tyto hodnoty lokálně měnit. Tato nastavení budou uzamknuta vůči jakýmkoli změnám, a to platí též pro administrátorský režim. V případě potřeby můžete prostřednictvím politiky aktivovat režim dočasné změny nastavení.


important

Po aplikování některých nastavení definovaných v politikách může být na dotčeném zařízení vyžadováno přidělení dalších oprávnění aplikaci ESET Endpoint Security for Android.


note

Doporučujeme přiřadit obecnější politiky (například politiku pro aktualizační server) skupinám, které jsou ve stromu skupin výše. Specifičtější politiky (například nastavení správy zařízení) by měly být přiřazeny hlouběji ve stromu skupin. Důvodem je, že při slučování politik je nastavení dříve aplikované politiky přepsáno nastavením z později aplikované politiky (pokud to není v politice definováno jinak pomocí příznaků).

Výchozí politiky pro ESET Endpoint Security for Android

Název politiky

Popis politiky

Obecné – Maximální ochrana

ESET Endpoint Security for Android použije všechny možnosti k zajištění maximální ochrany zařízení.

Obecné – Vyvážené nastavení

ESET Endpoint Security for Android použije bezpečnostní konfiguraci vhodná pro většinu situací.

Obecné – Maximální výkon

ESET Endpoint Security for Android poskytne ochranu před hrozbami při současném minimálním dopadu na každodenní používání a výkon zařízení.