Nastavení aktualizace

Možnosti aktualizace jsou dostupné v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Aktualizace. Nastavení aktualizace se skládá ze zadání zdroje aktualizace, tedy z nastavení aktualizačních serverů a autentifikace vůči těmto serverům.

important

Správná konfigurace aktualizace

Pro správné stažení aktualizace je nezbytné, abyste správně zadali všechny její parametry. Pokud používáte firewall, ujistěte se, že program ESET má povolen přístup k internetu (například HTTPS komunikaci).

icon_section Obecné

Aktuálně používaný aktualizační profil se zobrazuje v rozbalovacím menu Vyberte výchozí profil aktualizace.

Pro vytvoření nového profilu přejděte do kapitoly Profily aktualizace.

Automatické přepínání profilu – pomocí této možnosti můžete Známým sítím definovaným ve Firewallu přiřadit konkrétní aktualizační profil. To znamená, že se profil používaný pro aktualizaci může dynamicky měnit v závislosti na síti do níž jste připojeni, stejně jako dle nastavení v Plánovači.

Konfigurace oznámení o aktualizacích – klikněte na Změnit a následně si vyberte oznámení, která chcete, aby aplikace zobrazovala. Rozhodnout se můžete, zda chcete oznámení Zobrazit na ploše a/nebo Odeslat e-mailem.

Většinu problémů souvisejících s aktualizací modulů vyřešíte vymazáním aktualizační cache po kliknutí na tlačítko Vyčistit.

Upozornění na neaktuální detekční jádro

Nastavit automaticky maximální stáří detekčního jádra – pomocí této možnosti nastavíte maximální přístupné stáří detekčního jádra. Bude-li starší, zobrazí se informace, že detekční jádro není aktuální. Výchozí hodnota pro Maximální stáří detekčního jádra je 7 dní.

Záloha modulů

Pokud máte podezření, že nová verze detekčního jádra je nestabilní nebo poškozená, můžete se vrátit ke starší verzi modulů a na stanovený časový interval zakázat její aktualizaci.

CONFIG_UPDATE_BASIC

icon_section Profily

Aktualizační profily můžete použít pro různá nastavení aktualizací. Vytvoření aktualizačních profilů pro aktualizaci má význam především pro mobilní uživatele, kteří si mohou vytvořit alternativní profil pro internetové připojení, které se často mění.

V rozbalovacím menu Aktualizační profil se vždy zobrazuje aktuálně vybraný profil. Standardně je vybrán profil s názvem Můj profil.

Pro vytvoření nového klikněte na Změnit vedle položky Seznam profilů, následně klikněte na tlačítko Přidat a zadejte Název profilu.

Aktualizace

Jako Typ aktualizace je ve výchozím nastavení vybrána možnost Standardní aktualizace. Tím je zajištěno automatické stahování aktualizací ze serverů společnosti ESET. Předběžné aktualizace jsou aktualizace, které prošly důkladným interním testováním a budou brzy dostupné široké veřejnosti. Při vybrání této možnosti získáte v předstihu přístup k opravám a metodám detekce škodlivého kódu. Protože předběžné aktualizace nereprezentují finální kvalitu, neměli byste je instalovat na produkční stroje a pracovní stanice, u kterých je vyžadována stabilita a dostupnost. Vyberete-li možnost Opožděné aktualizace, aktualizace se budou stahovat z aktualizačního severu, na který jsou aktualizace umisťovány se zpožděním (o několik hodin). Výhodou je stahování ověřených aktualizací, které nezpůsobují problémy, ale zároveň se tím snižuje úroveň zabezpečení.

Povolit optimalizaci doručení aktualizací – po aktivování této možnosti se mohou aktualizační soubory stahovat z CDN (content delivery network). Po vypnutí tohoto nastavení však může dojít ke zpomalení nebo přerušení stahování, pokud budou dedikované servery společnosti ESET přetížené. Toto nastavení zároveň deaktivujte, pokud máte na svém firewallu povolen výhradně přístup na aktualizační servery ESET na základě jejich IP adres. V takovém případě se klienti nebudou schopni připojit k CDN službě.

Dotázat se před stahováním aktualizací – pomocí této možnosti zapnete zobrazování oznámení, ve kterém můžete zvolit, zda aktualizaci chcete přijmout nebo odmítnout. V případě, že aktualizační soubor bude větší než mezní hranice definovaná v poli Dotázat se, pokud je velikost aktualizačního souboru větší než (kB), program zobrazí oznámení. Při zadání hodnoty 0 kB se program vždy před stažením aktualizace dotáže.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Aktualizace modulů

Standardně je aktivní možnost Automatický výběr serveru. Pokud chcete program aktualizovat ze serverů společnosti ESET, ponechte tuto možnost beze změny. V opačném případě ji deaktivujte, a do pole Vlastní server zadejte ručně adresu k vašemu aktualizačnímu serveru.

Zapnout častější aktualizace detekčních signatur – aktivováním této možnosti se budou detekční signatury aktualizovat v kratších intervalech. Deaktivace tohoto nastavení může mít negativní dopad na rychlost detekce.

Aktualizace z výměnného média – po aktivování této možnosti můžete koncový produkt aktualizovat z výměnného média, pokud do kořene nakopírujete obsah vašeho aktualizačního mirroru. Vybráním možnosti Automaticky dojde k aktualizaci na pozadí po připojení výměnného média. Pokud chcete nejprve zobrazit upozornění na možnost aktualizace, vyberte možnost Vždy se dotázat.

Pokud používáte lokální HTTP server, aktualizační server by měl být zadán následovně:
http://nazev_pocitace_nebo_jeho_IP_adresa:2221

Pokud používáte lokální HTTP server s SSL šifrováním, aktualizační server by měl být zadán následovně:
https://nazev_pocitace_nebo_jeho_IP_adresa:2221

Pokud používáte lokální sdílenou složku, aktualizační server by měl být zadán následovně:
\\nazev_pocitace_nebo_jeho_IP_adresa\sdilena_slozka

note

Port HTTP serveru

Číslo portu HTTP serveru použité v příkladu se může v závislosti na vaší konfiguraci lišit.

Aktualizace programových komponent

Pro více informací přejděte do kapitoly Aktualizace programových komponent.

Aktualizační mirror

Pro více informací přejděte do kapitoly Aktualizační mirror.