Aktualizační mirror

ESET Endpoint Security umožňuje vytvářet kopie aktualizací, z níž lze pak aktualizovat další stanice v lokální síti. Vytváření kopií aktualizačních souboru je výhodné použít zejména ve velkých sítích, kde by aktualizace každé jedné stanice z Internetu způsobovala velký přenos dat a vytížení linek. Proto je doporučeno aktualizovat z internetu pouze jednoho klienta v síti a následně aktualizaci zpřístupnit pomocí tzv. mirroru (zrcadla) ostatním klientům v lokální síti. Aktualizace stanic z mirroru zajistí snížení zátěž na připojení k internetu.

Možnosti konfigurace lokálního mirroru naleznete v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Aktualizace > Profily > Aktualizační mirror.

CONFIG_UPDATE_MIRROR

Pro aktivaci funkce mirror vyberte v nastavení možnost Vytvářet kopie aktualizací. Zároveň tím zpřístupníte další nastavení mirroru jako je způsob přístupu k aktualizačním souborům a místo pro jejich uložení.

Přístup k aktualizačním souborům

Zapnout HTTP server – po aktivování začne program poskytovat aktualizační soubory pomocí interního HTTP serveru, kdy není nutné nastavovat uživatelské jméno a heslo pro autentifikaci.

Možnosti zpřístupnění mirroru jsou podrobněji vysvětleny v kapitole Způsoby zpřístupnění mirroru. Obecně existují dva základní způsoby zpřístupnění mirroru, a to buď prostřednictvím sdílené složky, nebo zpřístupněním aktualizací prostřednictvím interního HTTP serveru

Složka pro ukládání aktualizačních souborů – aktualizační soubory se standardně ukládají do složky C:\ProgramData\ESET\ESET File Security\mirror. Pokud chcete soubory ukládat do jiné složky, klikněte na Změnit a vyberte lokální nebo síťovou složku. Pokud je pro přístup do složky vyžadována autentifikace, musíte definovat Uživatelské jméno a Heslo. Pokud se požadovaná složka nachází na síťovém umístění, které pohání operační systém řady NT, musí mít uživatel, pod kterým se připojujete, oprávnění pro zápis do definovaného umístění. Uživatelské jméno zadávejte ve formátu Doména/Uživatel nebo Pracovní skupina/Uživatel a nezapomeňte vyplnit heslo.

Aktualizace programových komponent

Soubory – při konfiguraci mirroru můžete vybrat jazykovou verzi aktualizací, kterou chcete stahovat. Výběr jazyku musí podporovat server, ze kterého aktualizace stahujete.

Automaticky aktualizovat programové komponenty – přináší do programu nové funkce, nebo upravuje již existující z předchozích verzích. Může probíhat automaticky bez zásahu a potvrzení uživatele, nebo s potvrzením. Instalace nových programových komponent obvykle vyžaduje restart počítače.

Aktualizovat programové komponenty – po kliknutí aktualizuje programové komponenty na nejnovější verzi.

CONFIG_UPDATE_MIRROR_ADVANCE