Obnovení předchozí verze modulů

Pokud máte podezření, že nová verze detekčního jádra je nestabilní nebo poškozená, můžete se vrátit ke starší verzi a na stanovený časový interval zakázat jejich aktualizaci. Případně můžete povolit dříve zakázané aktualizace, pokud jste je odložili na neomezeně dlouhou dobu.

ESET Endpoint Security zálohuje detekční a programové moduly pro případ obnovení starší verze. Aby se obrazy, tzv. snapshoty modulů, vytvářely, ponechte možnost Vytvářet zálohu aktualizačních souborů aktivní. Počet vytvářených záloh určuje počet obrazů detekčního jádra uložených na lokálním disku počítače.

Pokud kliknete na tlačítko Vrátit (v Rozšířeném nastavení (F5) > Aktualizace > Obecné), vyberte z rozbalovacího menu časový interval, na jak dlouho chcete aktualizaci detekčního jádra a programových modulů pozastavit.

DIALOG_UPDATE_ROLLBACK

Možnost Do odvolání vyberte v případě, kdy chcete aktualizace modulů obnovit ručně. Protože tato možnost představuje potenciální bezpečnostní riziko, její výběr nedoporučujeme.

Tato funkce zajistí obnovení nejstarší uložené verze modulů v počítači.

note

Poznámka

Řekněme, že nejnovější verze detekčního jádra má číslo 19959. Na pevném disku počítače jsou uloženy obrazy detekčního jádra 19958 a 19956. Všimněte si, že verze 19957 není k dispozici, protože počítač byl například delší dobu vypnut. Proto byla stažena novější verze modulů, než 19957. Pokud jste jako Počet vytvářených záloh nastavili číslo 2, po kliknutí na Vrátit se obnoví detekční jádro (i programové moduly) s číslem 19956. Tento proces může chvíli trvat. Pro ověření, zda se vrátily předchozí moduly přejděte v hlavním okně ESET Endpoint Security na záložku Aktualizace a zkontrolujte použité detekční jádro.