ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Bezbednosni izveštaj

Ova funkcija pruža pregled statistike za sledeće kategorije:

  • Blokirane veb stranice – Prikazuje broj blokiranih veb stranica (URL adresa na crnoj listi zbog potencijalno neželjenih aplikacija, phishinga, hakovanog rutera, IP adrese ili sertifikata).
  • Otkriveni zaraženi objekti e-pošte – Prikazuje broj otkrivenih zaraženih objekata e-pošte.
  • Blokirane veb stranice u veb kontroli – Prikazuje broj blokiranih veb stranica u veb kontroli.
  • Otkrivene potencijalno neželjene aplikacije – Prikazuje broj potencijalno neželjenih aplikacija (PUA).
  • Otkrivene bezvredne e-poruke – Prikazuje broj otkrivenih bezvrednih e-poruka.
  • Skenirani dokumenti – Prikazuje broj skeniranih objekata dokumenata.
  • Skenirane aplikacije – Prikazuje broj skeniranih izvršnih objekata.
  • Drugi skenirani objekti – Prikazuje broj drugih skeniranih objekata.
  • Skenirani objekti veb stranica – Prikazuje broj skeniranih objekata veb stranica.
  • Skenirani objekti e-pošte – Prikazuje broj skeniranih objekata e-pošte.

Redosled ovih kategorija se zasniva na numeričkoj vrednosti od najviše ka najnižoj. Kategorije sa nultom vrednošću se ne prikazuju. Kliknite na „Prikaži više“ da biste proširili i prikazali skrivene kategorije.

Klikom na zupčanikGEAR u gornjem desnom uglu možete da aktivirate/deaktivirate obaveštenja bezbednosnog izveštaja ili izaberete da se podaci prikazuju za poslednjih 30 dana ili od aktiviranja proizvoda. Ako je ESET Endpoint Security instaliran kraće od 30 dana, onda može da se izabere samo broj dana od instalacije. Period od 30 dana je podešen podrazumevano.

PAGE_SECURITY_REPORT

Opcija Resetuj podatke briše svu statistiku i uklanja postojeće podatke za bezbednosni izveštaj. Ova akcija mora da se potvrdi, osim u slučaju kada poništite izbor opcije Pitaj me pre uspostavljanja početnih vrednosti statistike u meniju Napredno podešavanje > Obaveštenja > Interaktivna upozorenja > Poruke potvrde.