ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Mrežne veze

U odeljku „Mrežne veze“ možete da vidite listu aktivnih veza i veza na čekanju. To vam pomaže da kontrolišete sve aplikacije koje uspostavljaju odlazne veze.

PAGE_EPFW_STATUS

Kliknite na ikonu grafikona ICON_GRAPH da biste otvorili opciju Mrežna aktivnost.

Prvi red prikazuje ime aplikacije i brzinu prenosa podataka. Da biste videli listu veza koje je aplikacija uspostavila (kao i detaljnije informacije), kliknite na dugme >.

Kolone

IP aplikacije/lokalni IP – Ime aplikacije, lokalne IP adrese i komunikacioni portovi.

Daljinska IP adresa – IP adresa i broj porta određenog daljinskog računara.

Protokol – Protokol koji se koristi za prenos.

Brzina otpremanja/brzina preuzimanja – Trenutna brzina odlaznih i ulaznih podataka.

Poslato/primljeno – Količina razmenjenih podataka u vezi.

Prikaži detalje – Odaberite ovu opciju da bi se prikazale detaljne informacije o izabranoj vezi.

Izaberite aplikaciju ili IP adresu na ekranu sa mrežnim vezama i kliknite na nju desnim tasterom miša da bi se prikazao kontekstualni meni sa sledećom strukturom:

Razreši imena hostova – Ako je moguće, sve mrežne adrese prikazuju se u DNS formatu, a ne u numeričkom formatu IP adrese.

Prikaži samo TCP veze – Na listi se prikazuju samo veze koje pripadaju paketu TCP protokola.

Prikaži veze koje slušaju – Izaberite ovu opciju da biste prikazali samo veze za koje komunikacija trenutno nije uspostavljena, ali je sistem otvorio port i čeka vezu.

Prikaži veze unutar računara – Izaberite ovu opciju da bi se prikazale samo veze kod kojih je daljinska strana lokalni sistem – takozvane veze localhost.

Kliknite desnim tasterom miša na vezu da biste videli dodatne opcije koje uključuju sledeće:

Zabrani komunikaciju za vezu – Prekida uspostavljenu komunikaciju. Ova opcija je dostupna samo kada kliknete na aktivnu vezu.

Osveži brzinu – Odaberite frekvenciju za osvežavanje aktivnih veza.

Osveži odmah – Ponovo učitava prozor Mrežne veze.

Sledeće opcije su dostupne samo kada kliknete na aplikaciju ili proces, a ne na aktivnu vezu:

Privremeno zabrani komunikaciju za proces – Odbija trenutne veze date aplikacije. Ako je uspostavljena nova veza, zaštitni zid koristi unapred definisano pravilo. Opis postavki se nalazi u odeljku Pravila zaštitnog zida.

Privremeno dozvoli komunikaciju za proces – Dozvoljava trenutne veze date aplikacije. Ako je uspostavljena nova veza, zaštitni zid koristi unapred definisano pravilo. Opis postavki se nalazi u odeljku Pravila zaštitnog zida.