ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Veb kontrola

Odeljak „Veb kontrola“ vam omogućava da konfigurišete postavke koje štite vaše preduzeće od rizika pravne odgovornosti. Veb kontrola može da reguliše pristup veb lokacijama koje narušavaju prava intelektualne svojine. Cilj je da se zaposlenima onemogući pristup stranicama sa neadekvatnim ili štetnim sadržajem ili stranicama koje imaju negativni uticaj na produktivnost.

Veb kontrola omogućava da blokirate veb stranice koje možda sadrže potencijalno uvredljivi sadržaj. Pored toga, poslodavci ili administratori sistema mogu da zabrane pristup za više od 27 unapred definisanih kategorija veb lokacija i preko 140 potkategorija.

Prema podrazumevanim vrednostima, veb kontrola je deaktivirana. Da biste aktivirali veb kontrolu:

  1. Otvorite Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita pristupa vebu > Veb kontrola.
  2. Omogućite prekidač Omogući veb kontrolu da biste aktivirali veb kontrolu u proizvodu ESET Endpoint Security.
  3. Konfigurišite pristup određenim veb stranicama. Izaberite opciju Uredi pored stavke Pravila da biste otvorili prozor Uređivač pravila veb kontrole.

CONFIG_WEB_CONTROL

Polja Poruka o blokiranoj veb stranici i Grafika blokirane veb stranice omogućavaju vam da lako prilagodite prikazanu poruku kada se blokira veb-lokacija.


note

Ako želite da blokirate sve veb stranice i ostavite dostupnima samo nekih od njih, koristite Upravljanje URL adresama.