ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Upravljanje listom URL adresa

Funkcija Upravljanje listom URL adresa u okviru opcija Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita pristupa vebu omogućava vam da navedete HTTP adrese koje želite da blokirate, dozvolite ili izuzmete iz skeniranja sadržaja.

SSL/TLS mora biti omogućeno ako želite da filtrirate HTTPS adrese pored HTTP. U suprotnom će biti dodati samo domeni HTTPS lokacija koje ste posetili, ali ne i cela URL adresa.

Veb-lokacije koje se nalaze na listi blokiranih adresa neće biti dostupne, osim u slučaju da se nalaze i na listi dozvoljenih adresa. Veb-lokacije na listi adresa izuzetih iz skeniranja sadržaja ne skeniraju se u potrazi za zlonamernim kodom prilikom pristupanja.

Ako želite da blokirate sve HTTP adrese osim onih koje se nalaze na aktivnoj Listi dozvoljenih adresa, dodajte simbol * na aktivnu Listu blokiranih adresa.

Specijalni simboli * (zvezdica) i ? (znak pitanja) mogu da se koriste na listama. Zvezdica zamenjuje bilo koju nisku znakova, a znak pitanja zamenjuje bilo koji simbol. Obratite pažnju pri navođenju izuzetih adresa, zato što bi lista trebalo da sadrži samo pouzdane i bezbedne adrese. Slično tome, neophodno je da se simboli * i ? na listi koriste ispravno. Pogledajte odeljak Dodavanje HTTP adrese/maske domena da biste videli kako možete bezbedno da omogućite podudaranje celih domena, uključujući sve poddomene. Da biste aktivirali listu, izaberite opciju Lista je aktivna. Ako želite da dobijete obaveštenje pri unosu adrese sa trenutne liste, izaberite opciju Obavesti me kod primene.


note

Adrese koje ESET smatra pouzdanim

Ako je opcija Ne skeniraj saobraćaj sa domenima koje ESET smatra pouzdanim aktivirana SSL/TLS, konfiguracija upravljanja listom URL adresa ne utiče na domene na beloj listi kojom upravlja ESET.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Kontrolni elementi

Dodaj – Kreira novu listu pored unapred definisanih. Ova opcija može biti korisna ako želite da na logičan način podelite različite grupe adresa. Na primer, jedna lista blokiranih adresa može da sadrži adrese sa neke spoljašnje javne liste blokiranih adresa, a druga može da sadrži listu vaših sopstvenih blokiranih adresa, pa ova funkcija olakšava ažuriranje spoljašnje liste, dok vaša sopstvena ostaje nepromenjena.

Uredi – Unosi izmene na postojeće liste. Koristite ovu opciju da biste dodali ili uklonili adrese.

Izbriši – Briše postojeće liste. Ova opcija je dostupna samo za liste kreirane pomoću opcije Dodaj, ne i za podrazumevane liste.