ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Dodavanje URL maske

Pogledajte uputstva u ovom dijalogu pre nego što unesete željenu adresu / masku domena.

ESET Endpoint Security omogućava korisniku da blokira pristup navedenim Veb lokacijama i spreči Internet pregledač da prikazuje njihov sadržaj. Takođe možete da navedete adrese koje treba isključiti iz provere. Ako puno ime daljinskog servera nije poznato ili ako korisnik želi da navede čitavu grupu daljinskih servera, za identifikaciju takve grupe mogu da se koriste takozvane maske. Maske sadrže simbole „?“ i „*“:

  • koristite znak „?“ umesto jednog simbola
  • koristite znak „*“ umesto tekstualne niske.

Na primer, *.c?m se primenjuje na sve adrese u kojima poslednji deo počinje slovom c, završava se slovom m i sadrži nepoznati simbol između ta dva slova (.com, .cam itd).

Na primer, maska *x? označava bilo koju adresu u kojoj je x pretposlednji znak. Da bi se odnosilo na ceo domen, unesite u obliku *.domain.com/*. Navođenje prefiksa za protokol http://, https:// u masci je opcionalno. Ako se izostavi, maska se podudara sa bilo kojim protokolom. Početni znaci „*.“ se smatraju posebnim ako se koriste na početku imena domena. Prvo, džoker znak „*“ se ne podudara sa kosom crtom („/“) u ovom slučaju. Ovo se dešava da bi se izbeglo zaobilaženje maske, na primer maska *.domain.com se neće podudariti sa http://anydomain.com/anypath#.domain.com (takav sufiks može da se doda bilo kojoj URL adresi bez uticaja na preuzimanje). Drugo, znak „*“ predstavlja i praznu nisku u ovom posebnom slučaju. To služi da bi omogućilo podudaranje celog domena, uključujući poddomene, pomoću jedne maske. Na primer, maska *.domain.com podudara se sa http://domain.com. Korišćenje *domain.com bilo netačno, jer bi se to podudarilo i sa http://anotherdomain.com.


important

Obimi evidentiranja „Informacija“ i „Upozorenje“ dostupni su za sva pravila koja sadrže najmanje dve komponente bez džoker znakova unutar domena. Na primer:

  • *.domain.com/*
  • *www.domain.com/*