ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

HTTP(S) skeniranje saobraćaja

Prema podrazumevanim postavkama, program ESET Endpoint Security je konfigurisan da skenira HTTP i HTTPS saobraćaj koji koriste internet pretraživači i druge aplikacije. Trebalo bi da deaktivirate skeniranje saobraćaja samo ako imate problema sa softverom treće strane i želite da saznate da li je problem uzrokovan programom ESET Endpoint Security.

Omogući HTTP skeniranje saobraćaja – HTTP saobraćaj se neprekidno nadgleda na svim portovima za sve aplikacije.

Omogući HTTPS skeniranje saobraćaja – HTTPS saobraćaj koristi šifrovani kanal za prenos informacija između servera i klijenta. ESET Endpoint Security proverava komunikacije pomoću protokola SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security). Program skenira samo saobraćaj na portovima koji su definisani u odeljku Portovi koje koristi HTTPs protokol, bez obzira na verziju operativnog sistema (možete dodati portove na unapred definisane portove 443 i 0-65535).