ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Veb kontrola – pravila

Prozor za uređivanje Pravila prikazuje postojeća pravila zasnovana na URL adresama ili kategorijama.

CONFIG_PARENTAL_RULE_DLG

Lista pravila sadrži nekoliko opisa pravila kao što su naziv, tip blokiranja, radnja koja se izvršava nakon podudaranja sa pravilom veb kontrole i nivo ozbiljnosti.

Kliknite na Dodaj ili Uredi da biste upravljali pravilom. Izaberite opciju Kopiraj da biste kreirali novo pravilo sa unapred definisanim opcijama koje se koriste za drugo izabrano pravilo. Kada pritisnete taster Ctrl i kliknete, možete da izaberete više pravila i da izbrišete sva izabrana pravila. Polje za potvrdu Aktivirano deaktivira ili aktivira pravilo – to može da bude korisno ako ne želite trajno da izbrišete pravilo jer ćete ga možda koristiti u budućnosti.

Pravila su sortirana prema redosledu koji određuje njihov prioritet, pri čemu su pravila višeg prioriteta na vrhu. Da biste promenili prioritet pravila, izaberite pravilo i kliknite na dugme sa strelicom da biste uvećali ili umanjili prioritet pravila. Kliknite na dvostruku strelicu da biste pomerili pravilo ka vrhu ili dnu liste.

Pogledajte i kreiranje pravila.