ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Traka sa alatkama programa Microsoft Outlook

Zaštita programa Microsoft Outlook funkcioniše kao dodatni modul. Kada se instalira ESET Endpoint Security, ova traka koja sadrži opcije zaštite od virusa i zaštite klijenta e-pošte od bezvredne pošte biće dodata u Microsoft Outlook:

Bezvredna pošta – Označava odabrane poruke kao bezvrednu poštu. Kada se one označe, „otisak“ poruke se šalje na centralni server koji skladišti definicije bezvredne pošte. Ako server primi više sličnih „otisaka“ od nekoliko korisnika, poruka će ubuduće biti klasifikovana kao bezvredna pošta.

Nije bezvredna pošta – Označava odabrane poruke kao da nisu bezvredna pošta.

Adresa bezvredne pošte (blokirano, lista adresa bezvredne pošte) – Dodaje novu adresu pošiljaoca na listu adresa kao blokirano. Sve poruke primljene sa adresa na listi automatski će biti klasifikovane kao bezvredna pošta.


warning

Čuvajte se lažnog predstavljanja – falsifikovanja adrese pošiljaoca u e-porukama koje se koristi da bi se primaoci e-pošte obmanuli da ih pročitaju i odgovore na njih.

Pouzdana adresa (dozvoljeno, lista pouzdanih adresa) – Dodaje novu adresu pošiljaoca na listu adresa kao dozvoljeno. Sve poruke primljene sa dozvoljenih adresa nikada neće biti automatski klasifikovane kao bezvredna pošta.

ESET Endpoint Security – Kliknite dva puta na ikonu da biste otvorili glavni prozor programa ESET Endpoint Security.

Ponovo skeniraj poruke – Omogućava vam da ručno pokrenete proveru e-pošte. Možete da navedete poruke koje će biti proverene i možete da aktivirate ponovno skeniranje primljene e-pošte. Za više informacija pogledajte odeljak Zaštita poštanskog sandučeta.

Podešavanje skenera – Prikazuje opcije podešavanja za uslugu Zaštita poštanskog sandučeta.

Podešavanje zaštite od bezvredne pošte – Prikazuje opcije podešavanja za uslugu Zaštita poštanskog sandučeta.

Lista adresa zaštite od bezvredne pošte – Otvara prozor za Upravljanje listama adresa odakle možete da pristupite listi izuzetih adresa, pouzdanih adresa i adresa bezvredne pošte.