ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

HIPS interaktivni prozor

Prozor HIPS obaveštenja vam omogućava da kreirate pravilo zasnovano na bilo kojoj novoj radnji koju HIPS otkrije i da zatim definišete uslove pod kojima će se ta radnja dozvoliti ili zabraniti.

Smatra se da su pravila kreirana u prozoru obaveštenja jednaka pravilima koja su kreirana ručno. Pravilo kreirano u prozoru obaveštenja može da bude manje precizno od pravila koje je pokrenulo taj prozor dijaloga. To znači da nakon kreiranja pravila u prozoru dijaloga, ista operacija može da pokrene taj isti prozor. Više informacija potražite u odeljku Prioriteti za HIPS pravila.

Ako je podrazumevana radnja za pravilo podešena na Pitaj svaki put, prozor dijaloga se prikazuje svaki put kada se pravilo pokrene. Možete da izaberete opciju Zabrani ili Dozvoli za operaciju. Ako ne odaberete radnju u datom vremenu, bira se nova radnja na osnovu pravila.

Opcija Zapamti dok se aplikacija ne zatvori uzrokuje da se radnja (Dozvoli/zabrani) koristi sve dok se ne promene pravila ili režim filtriranja, dok se HIPS modul ne ažurira ili sistem ponovo pokrene. Privremena pravila se brišu nakon bilo koje od ove tri radnje.

Opcija Kreiraj pravilo i zapamti trajno kreiraće novo HIPS pravilo koje se može izmeniti kasnije u odeljku Upravljanje HIPS pravilima (što zahteva administratorske privilegije).

Kliknite na opciju Detalji pri dnu da biste videli koja aplikacija pokreće operaciju, kakva je reputacija datoteke ili za koju vrstu operacije se traži od vas da je dozvolite ili zabranite.

Podešavanjima za detaljnije parametre pravila možete da pristupite ako izaberete stavku Napredne opcije. Ako odaberete opciju Kreiraj pravilo i zapamti trajno, dostupne su sledeće opcije:

  • Kreiraj pravilo koje važi samo za ovu aplikaciju – Ako poništite izbor ovog polja za potvrdu, kreiraće se pravilo za sve izvorne aplikacije.
  • Samo za operaciju – Odaberite operacije datoteke/aplikacije/registra pravila. Pogledajte opise svih HIPS operacija.
  • Samo za cilj: – Izaberite ciljeve datoteke/aplikacije/registra pravila.

important

Da biste zaustavili prikazivanje obaveštenja, promenite režim filtriranja tako da bude Automatski režim kada izaberete Napredno podešavanje > Mašina za otkrivanje > HIPS > Osnovno.

DIALOG_HIPS