ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Otkrivanje ponašanja koje možda pripada rensomveru

Ovaj interaktivni prozor se pojavljuje kada se otkrije ponašanje koje možda pripada rensomveru. Možete da izaberete opciju Zabrani ili Dozvoli za operaciju.

DIALOG_HIPS_RANSOMWARE

Kliknite na stavku Detalji da biste prikazali određene parametre otkrivanja. Prozor dijaloga vam omogućava da koristite opciju Prosledi na analizu ili Isključi iz otkrivanja.


important

ESET LiveGrid® mora da bude aktiviran da bi zaštita od rensomvera funkcionisala ispravno.