ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Upravljanje HIPS pravilima

Ovo je lista korisnički definisanih i automatski dodatih pravila u HIPS sistemu. Više informacija o kreiranju pravila i HIPS operacijama možete da pronađete u poglavlju Podešavanja HIPS pravila. Takođe pogledajte Opšti princip HIPS sistema.

Kolone

Pravilo – Korisnički definisano ili automatski izabrano ime pravila.

Aktivirano – Deaktivirajte ovu opciju ako želite da zadržite pravilo na listi, ali ne želite da ga koristite.

Radnja – Pravilo navodi radnju – Dozvoli, Blokiraj ili Pitaj – koja bi trebalo da se izvrši kada se ispune uslovi.

Izvori – Pravilo se koristi samo ako su aplikacije pokrenule događaj.

Ciljevi – Pravilo se koristi samo ako je operacija vezana za određenu datoteku, aplikaciju ili stavku registra.

Nivo ozbiljnosti evidentiranja – Ako aktivirate ovu opciju, informacije o ovom pravilu se upisuju u HIPS evidenciju.

Obavesti – U slučaju pokretanja događaja, u donjem desnom uglu se prikazuje obaveštenje.

Kontrolni elementi

Dodaj – Kreira novo pravilo.

Uredi – Omogućava vam da uredite izabrane stavke.

Izbriši – Uklanja izabrane stavke.

Prioritet za HIPS pravila

Nema opcija za podešavanje nivoa prioriteta HIPS pravila pomoću gornjih/donjih dugmadi (kao za Pravila zaštitnog zida gde se pravila izvršavaju odozgo nadole).

  • Sva pravila koja kreirate imaju isti prioritet
  • Ako je pravilno konkretnije, prioritet je veći (na primer, pravilo za određenu aplikaciju ima veći prioritet u odnosu na pravilo za sve aplikacije)
  • U okviru HIPS sistema postoje pravila visokog prioriteta kojima ne možete da pristupite (na primer, ne možete da zamenite definisana pravila za samoodbranu)
  • Kreirano pravilo koje može da zamrzne operativni sistem neće se primenjivati (imaće najniži prioritet).