ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Uvek je dozvoljeno učitavanje upravljačkih programa

Uvek je dozvoljeno učitavanje upravljačkih programa prikazanih na ovoj listi bez obzira na HIPS režim filtriranja, osim ako ih korisnik nije izričito blokirao.

Dodaj – Dodaje novi upravljački program.

Uredi – Uređuje izabrani upravljački program.

Ukloni – Uklanja upravljački program sa liste.

Resetuj – Ponovo učitava skup sistemskih upravljačkih programa.


note

Izaberite opciju Resetuj ako ne želite da obuhvatite upravljačke programe koje ste ručno dodali. To može da bude korisno ako ste dodali nekoliko upravljačkih programa i ne možete da ih izbrišete ručno sa liste.


note

Nakon instalacije, lista upravljačkih programa je prazna. ESET Endpoint Security automatski popunjava listu vremenom.


note

Upravljački programi koji su uvek dozvoljeni za učitavanje specifični su za svaki uređaj i ne mogu da se uređuju pomoću ESET PROTECT On-Prem smernica. Nakon instalacije, lista upravljačkih programa je prazna. ESET Endpoint Security automatski popunjava listu vremenom.