ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Prozor dijaloga – Veb kontrola

Glavna funkcionalnost veb kontrole je kontrola veb lokacija kojima pristupa svaki od korisnika u mreži preduzeća. Administrator mreže mora da ima mogućnost definisanja kategorija veb lokacija kojima će korisnici moći da pristupe, bilo za korisnike ponaosob ili za korisničke grupe. Integracija sa uslugama direktorijuma omogućava korišćenje grupa aktivnog direktorijuma za konfigurisanje veb kontrole. Podrazumevano, ova funkcionalnost je deaktivirana. Ako želite da aktivirate ovu funkciju, podesite opciju Omogućavanje veb kontrole tako da bude uključena. Kliknite na Uredi da biste otvorili Uređivač pravila. Kliknite na Uredi pored stavke Grupe kategorija da biste izmenili unapred definisane grupe ili kliknite na Uredi pored stavke Uređivač grupa URL adresa da biste dodali novu grupu URL adresa.