ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Grupe kategorija

Prozor „Grupe kategorija“ podeljen je na dva dela. Levi deo prozora sadrži listu grupa kategorija.

  • Dodaj – Kliknite da biste kreirali novu grupu kategorija.
  • Uredi – Kliknite da biste uredili postojeću grupu kategorija.
  • Ukloni – Izaberite i kliknite ako želite da uklonite postojeću grupu kategorija sa liste grupa kategorija.

Desni deo prozora sadrži listu kategorija i potkategorija. Izaberite kategoriju sa liste kategorija da biste videli njene potkategorije. Svaka grupa sadrži potkategorije sadržaja za odrasle i/ili generalno neprikladnog sadržaja, kao i kategorije koje se smatraju generalno prihvatljivim. Kada otvorite prozor „Grupe kategorija“ i kliknete na prvu grupu, možete da dodajete kategorije/potkategorije na listu odgovarajućih grupa (na primer, „Nasilje“ ili „Oružje“) ili da ih uklanjate sa nje. Veb-stranice sa neprikladnim sadržajem mogu da budu blokirane i korisnici mogu da budu obavešteni prilikom pristupa blokiranoj veb-stranici.

Izaberite polje za potvrdu da biste dodali izabranu potkategoriju grupi ili je uklonili iz nje.

CONFIG_PARENTAL_GROUP_EDIT_DLG

Navodimo nekoliko primera kategorija koje možda nisu poznate korisnicima:

  • Razno – Obično privatne (lokalne) IP adrese, kao što je intranet, 192.168.0.0/16, itd. Kada vam se vrati šifra greške 403 ili 404, veb lokacija će se takođe podudariti sa ovom kategorijom.
  • Nije rešeno – Ova kategorija obuhvata veb stranice koje nisu rešene zbog greške prilikom povezivanja sa mašinom baze podataka veb kontrole.
  • Nije kategorizovano – Nepoznate veb stranice koje još nisu u bazi podataka veb kontrole.
  • Proxy serveri – Veb stranice kao što su lokacije za anonimni pristup, lokacije za preusmeravanje ili javni proxy serveri mogu da se koriste za dobijanje (anonimnog) pristupa veb stranicama koje filter veb kontrole obično blokira.
  • Deljenje datoteka – Ove veb stranice sadrže velike količine podataka kao što su slike, video snimci ili knjige. Postoji rizik da ove lokacije sadrže potencijalno uvredljiv materijal ili sadržaj za odrasle.

note

Možete da prijavite pogrešnu kategorizaciju URL-a.


note

Potkategorija može da pripada bilo kojoj grupi. Postoje neke potkategorije koje nisu uvršćene u unapred definisane grupe (na primer, Igre). Da biste uparili željenu potkategoriju pomoću filtera veb kontrole, dodajte je u željenu grupu.