ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Interaktivna upozorenja


important

Tražite informacije o uobičajenim upozorenjima i obaveštenjima?

Odeljak Interaktivna upozorenja u prozoru Napredno podešavanje > Obaveštenja vam omogućava da konfigurišete na koji način ESET Endpoint Security postupa sa okvirima sa porukama i interaktivnim upozorenjima za otkrivene stavke kada je potrebno da korisnik donese odluku (na primer, za potencijalnu phishing veb-lokaciju).

CONFIG_ALERT

Interaktivna upozorenja

Ako deaktivirate opciju Prikaži interaktivna upozorenja, sakriće se svi prozori sa upozorenjima i dijalozi u pretraživaču, što je pogodno samo za ograničeni broj specifičnih situacija.

  • Za korisnike bez upravljanja, preporučujemo da se ova opcija ostavi sa podrazumevanim postavkama (omogućeno).
  • Za korisnike sa upravljanjem, ova postavka treba da bude omogućena, a zatim izaberite unapred definisanu radnju za korisnike u odeljku Lista interaktivnih upozorenja.

Interaktivna upozorenja – Kliknite na Uredi da biste izabrali koja interaktivna upozorenja će se prikazivati.

Okviri sa porukama

Da bi se okviri sa porukama automatski zatvarali nakon određenog vremena, izaberite opciju Automatski zatvori okvire sa porukama. Ako se ne zatvore ručno, prozori sa upozorenjima se automatski zatvaraju kada istekne navedeno vreme.

Trajanje – Podešava trajanje vidljivosti upozorenja. Vrednost mora da bude između 10-999 sekundi.

Poruke potvrde – Kliknite na opciju Uredi da biste prikazali listu poruka potvrde za koje možete da odredite da li će se prikazivati ili ne.